Få mer ut av pengene

Politiet klarer ikke å nå sine mål til tross for store påplusninger på budsjettene de siste årene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Riksrevisjonen undersøker derfor om politiet utnytter sine ressurser effektivt nok. Aftenposten har gjennom flere reportasjer dokumentert at potensialet for forbedringer er betydelig.
  • Ved Oslo politikammer har politimester Ingelin Killengreen og hennes 2100 medarbeidere bare nådd fem av de 23 målene kammeret satte seg for 1998. Det ble flere, ikke færre anmeldelser, voldsforbrytelser, narkotikabeslag og sexovergrep mot barn i fjor. Både oppklaringstid og saksbehandlingstid var lengre enn man hadde satt seg som mål.
  • En undersøkelse fra sju andre politidistrikter viser at det i halvparten av straffesakene ikke foretas et eneste avhør. I én av fire straffesaker gikk det mer enn 30 dager før avhørsfasen startet. Det siste står i skarp kontrast til Riksadvokatens initiativ for å øke effektiviteten og hindre unødig dødtid i etterforsknings- og påtalefasen. Riksadvokatens begrunnelse er den selvfølgelige, nemlig at sakene blir lettere å oppklare når sporene er ferske.
  • Så er da heller ikke politimestrene fornøyd med tingenes tilstand. De peker på at økende kriminalitet er en del av forklaringen, men innrømmer at politi- og lensmannsetaten kan bli mer effektiv. Det er imidlertid store variasjoner mellom de forskjellige politidistriktene. Tall fra Riksrevisjonen tyder på at 22000 flere forbrytelser kunne vært oppklart hvis alle politikamrene hadde vært like effektive som i de seks beste distriktene.
  • Det er i politiets klare egeninteresse å få mer ut av hver krone. Etter mange års goodwill fra et politisk flertall må etaten kunne vise til resultater som overbeviser. Sviktende tillit til politiets evner kan i seg selv bidra til å øke kriminaliteten. Etatens tjenestemenn og organisasjoner bør derfor se Riksrevisjonens kartlegging som hjelp til selvhjelp, og ikke gå i skyttergravene.