- Få meter fra ny Åsta-ulykke

- Vi var tre- fire meter fra en ny Åsta-ulykke! Det var politiets umiddelbare reaksjon etter at to tog kolliderte på Nittedal stasjon ved 19.30-tida i går.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Alt tyder på at det sørgående toget hadde kjørte mot rødt utkjørssignal kort tid før sammenstøtet. Katastrofen kunne vært et faktum dersom det sørgående toget hadde beveget seg noen få meter lenger ut i sporet, og togene hadde kollidert front-mot-front.

Etter Dagbladets erfaring, jobbet politiet ut fra teorien om at lokføreren rett og slett så feil på signalet. Lokføreren skal ha innrømmet overfor politiet å ha kjørt mot rødt.

Lokførerne på de to togene er begge tatt ut av tjeneste, og politiet har rutinemessig tatt utvidede blodprøver av dem for å finne ut om noen var påvirket under sammenstøtet. To teknikere fra Kripos jobbet i går på åstedet.

Trolig var det det automatiske togstoppsystemet ATC som avverget katastrofen. Men en innlagt forsinkelse i ATC-systemet gjorde en slik situasjon mulig. Fordi hastigheten var lav under sammenstøtet, brukte ATC om lag 28 meter på å stoppe toget. Det var for langt til å hindre sammenstøtet, men langt nok til å berge passasjerenes liv. Hastigheten på nordgående tog var trolig mellom 20 og 30 km/t. Toget hadde ifølge Jernbaneverket bremsene på i 100 meter før det smalt, og fortsatte cirka 100 meter før det stoppet.

Noen få meter skilte NSB fra det som kunne blitt nok en katastrofe.

Sjokk

En kvinne ble behandlet for sjokkskader etter sammenstøtet i går kveld, og de to togsettene fikk moderate materielle skader. Men langt mer alvorlig er tanken på hva som kunne ha skjedd. Det var trolig meget små marginer som skilte mellom den flankekollisjonen som inntraff, og en langt mer alvorlig og omfangsrik togulykke.

- Kollisjonen skjedde like før vekselen. Hadde det sørgående toget kommet litt lengre, hadde vi hatt en front-mot-front-ulykke, sier skadestedsleder ved ulykken, lensmannsbetjent Jostein Salomonsen ved Nittedal lensmannskontor.

- Vi ser at konsekvensene kunne blitt langt mer alvorlige dersom det sørgående toget hadde kommet litt lenger ut på hovedsporet. Vi ser da for oss noe som kunne ha liknet Åsta-ulykken, sier vaktsjef Tor Holthe ved Romerike politidistrikt.

- Flaks

- Vi hadde utrolig flaks. Det kom et brak og lyden av hvinende metall. Jeg kjente hvordan veggen ble presset inn da vi kjørte forbi det andre toget. Heldigvis holdt metallet, ellers hadde vi blitt kuttet opp alle vi som satt langs veggen. Jeg trodde først at vi hadde sporet av, sier Harry Øvretveit til Dagbladet (55).

Han er rasende etter nestenulykken.

- Noen i NSB må lære seg å ikke kjøre på rødt lys. Jeg er også overrasket over at togpersonalet ikke ville åpne nødutgangene. Det var så mye friksjon inne i bildet at det fort kunne ha begynt å brenne. Vi har jo alle bildene fra Åsta-ulykken friskt i minne, sier Øvretveit.

Passasjer Robert Strømdahl, som studerer i Gjøvik, forteller dette:

- Vi hørte et veldig kraftig smell, og merket litt bevegelser i vogna. Alle skvatt ganske mye. Det løsnet litt støv fra fyringsanlegget, noe som så ut som røyk. Mange trodde derfor at det brant.

Passasjerene fikk umiddelbart forklart at toget hadde vært i kontakt med et annet tog.

- Konduktørene sprang gjennom vognene for å spørre hvordan det hadde gått med oss. Heldigvis ble det raskt klart at alle var uskadd, sier Strømdahl.

11 år gamle Knut Arne Ristebråten var på vei hjem til Gjøvik.

- Jeg hørte et smell, og at noe skrapte langs toget. Jeg ble ikke noe særlig redd. Folk rundt meg var rolige, og de var flinke til å fortelle oss hva som hadde skjedd, forteller han.

Uklart

Det nøyaktige hendelsesforløpet var i går kveld uklart, men etter det Dagbladet erfarer er dette den mest sannsynlige forklaringen på hva som skjedde på Nittedal stasjon på Gjøvikbanen:

  • Tog 280, et lokaltog av type 69 fra Hakadal på vei til Skøyen, kommer inn nord på stasjonen, kjører inn i det avvikende spor en, som går ved siden av det gjennomgående spor to. Toget kjører fram mot utkjørssignalet ved enden av krysningssporet, der det stopper.
  • Her skal tog 280 vente for å krysse med tog 213, et regionaltog mellom Oslo og Gjøvik. Tog 280 står ved rødt signal, og skal vente til tog 280 har passert, og signalet viser grønt.
  • Trolig har tog 280 kjørt mot rødt. Ingen kunne i går svare på hvorfor, men lokføreren satt seint i går kveld i avhør hos politiet. Politiets teori var at han gjorde en feilobservasjon.

Rystelser

Når tog 280 passerer røde signalet på vei ut mot hovedsporet, skal ATC ha slått inn og stoppet toget. Men siden toget trolig kjørte under 40 kilometer i timen, har det automatiske togstoppsystemet ikke kunnet stoppe toget umiddelbart. Derfor har toget brukt de 28 meterne mellom utkjørssignalet og sporvekselen for å stoppe.

  • Tog 280 har trolig stoppet med framre del av motorvogna så vidt inne på sporvekselen. Da kommer tog 213 i motsatt retning. Lokføreren på tog 213 har sannsynligvis allerede begynt nedbremsingen mot Nittedal stasjon, og utløser trolig nødbrems når han ser hvilken situasjon som er i ferd med å oppstå. Tog 213 treffer tog 280, og hele den venstre flanken skrapes opp vinduer knuses, og begge togene rystes av sammenstøtet.

  • Hadde tog 280 beveget seg lenger ut på hovedsporet, kunne resultatet blitt en front-mot-front-kollisjon. Da ville konsekvensene blitt langt mer dramatiske. Ulykken kunne utviklet seg til en katastrofe dersom det nordgående tog 213 ikke skulle ha stoppet på Nittedal stasjon. Da kunne toget holdt 80 kilometer på vei inn på stasjonsområdet. Dagens sammenstøt skjedde trolig i 20- 30 kilometer i timen.

- Under andre omstendigheter kunne dette blitt en alvorlig ulykke, det kan vi ikke underslå. Men vi har ikke noe Åsta-scenario her. Det var ATC på strekningen, og betydelig lavere hastigheter. Vi har all grunn til å tro at alle omstendigheter rundt ulykken vil la seg kartlegge, sier direktør Tom Ingulstad ved NSB drift og teknikk.

USKADD: Forvirrede og småskremte passasjerer fra begge tog ble sendt videre med buss og taxi. Få ante hvor nære de hadde vært en alvorlig ulykke.
RØYK: - Vi hørte et veldig kraftig smell og merket litt bevegelser i vogna. Alle skvatt ganske godt. Det løsnet litt støv fra fyringsanlegget, noe som så ut som røyk. Mange trodde derfor at det brant, forteller Robert Strømdahl, som studerer i Gjøvik.
KNUST: Rutene ble knust i styrhuset på nordgående tog.