Få stiller opp som verger

Det er altfor få som stiller som verger for asylsøkere, og dette bidrar til å utsette ventetiden for barn som venter på å få behandlet søknaden sin. Uten verge har ikke UDI lov til å intervjue barna.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En hjelpeverge må være på plass før UDI har lov til å spørre asylsøkere hvorfor de søker om å bli i Norge, skriver Aftenposten.

Nå sitter barn i asylmottak uten å vite hva som skjer og hvor lang tid det vil ta før asylsøknaden blir behandlet. Barna får bare beskjed om å vente.

Dette skyldes at det skorter på frivillige som stiller opp som verger. Assisterende overformynder i Bærum Kommune sier til Aftenposten at det ifølge loven er tillatt å beordre folk til slik tjeneste, men at de ikke gjør det fordi det ikke vil fungere, fordi arbeidet er ulønnet.

Etter det Aftenposten kjenner til er situasjonen blitt verre etter at UDI overtok ansvaret for asylintervjuer med politiet 1 juli. Noen hjelpeverger har opplevd arrogant opptreden fra saksbehandlere, og har derfor trukket seg.

Leder for rettighetssenter av Redd Barna sier til Aftenposten at det bør betales en godgjørelse for å få folk til å stille opp om ikke annet nytter.

Kravene for å bli hjelpeverge er at man er norsk statsborger, over 18 år og er skikket til oppgaven, opplyser Aftenposten.


Enslige mindreårige flyktninger

  • Personer under 18 år som ankommer landet uten foreldre eller noen som har foreldreansvar.
  • Flesteparten av disse er gutter på 18 år.
  • Hvert år ankommer det i underkant av 200 mindreårige asylsøkere til Norge.
  • Over 40 nasjonaliteter er representert. De største gruppene er fra Somalia, det tidligere Yugoslavia, Sri Lanka, Vietnam og Etiopia.
  • Mindreårige asylsøkere kommer fra land i krig eller i borgerkrig.

KILDE: PRESS - Redd Barna Ungdom