Færre barn per kvinne

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Norske kvinner føder stadig færre barn. De siste tre åra har fødselstallene sunket hvert år. Mens antall fødsler i 1999 var 59300, viser beregninger fra Statistisk sentralbyrå at det i fjor ble født 55400 barn i Norge. Fødselstallet per kvinne har på få år sunket fra 1,89 (1996) til 1,75, mens tallet må være over 2,0 for at folketallet skal opprettholdes, hvis vi ser bort fra inn- og utvandring.
  • Rent tallmessig kan de siste målte endringene se udramatiske ut. Men med tanke på at dagens nyfødte utgjør morgendagens arbeidstakere og skatte- og trygdebetalere, har tallene stor samfunnsmessig betydning. Norge ligger imidlertid høyt i europeisk sammenheng. I EU er gjennomsnittlig fødselsrate 1,5 barn per kvinne. Lavest ligger Spania og Italia, med om lag 1,2.
  • En vanlig forklaring på at norske kvinner er blant de mest fruktbare og samtidig mest yrkesaktive i Europa, er gode velferdsordninger. Disse har blitt forbedret i takt med kvinnenes inntog i arbeidslivet. En yrkesaktiv kvinne kan i dag få ett års permisjon med 80 prosents lønn eller 42 ukers fødselsperm med full lønn.
  • Samtidig ser vi at stadig flere unge kvinner tar lang utdanning. Mange utsetter etablering og barnefødsler til de er ferdige med studiene. En viktig årsak er at det er dyrere å ta barselperm under studier enn som yrkesaktiv med lønn under permisjon. Det er åpenbart tryggere å skaffe seg barn hvis man har en jobb å komme tilbake til. Men også endringer i arbeidslivet kan forklare lavere fødselstall. Stadig flere unge engasjeres i midlertidige jobber hvor de ikke nyter de samme rettighetene som fast ansatte har. Knapphet på gode, rimelige barnehageplasser er en tredje forklaring.
  • Norge har tradisjonelt vært et barnevennlig land. Langt flere enn de som faktisk får, barn ønsker å ha det. Det er en politisk oppgave å legge forholdene til rette, både i arbeidslivet og for dem som studerer, for at flest mulig får oppfylt sine ønsker om å få barn. Ellers gir vi ris til egen bak. Barne- og familieminister Laila Dåvøy har ballen.