Færre distrikter skal gi bedre politi

En drastisk, men nødvendig reform, sier justisminister Hanne Harlem om forslaget om å fjerne halvparten av landets politidistrikter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Dersom vi ikke med dette klarer å frigjøre minst 400 politifolk til aktivt politiarbeid, kan jeg ta min hatt og gå. For da er reformen mislykket, sa Harlem på en pressekonferanse i dag.

Både opposisjonen og politiets organisasjoner støtter reformens intensjoner om å få et mer effektivt politi. Men regjeringen vil få motbør mot omfanget av den foreslåtte rasjonaliseringen av politidistriktene.

Mindre byråkrati

Regjeringen foreslår å beholde 28 av dagens 54 politidistrikter. Harlem understreker at dette ikke vil føre til færre tjenestesteder eller politifolk, men bidra til å redusere byråkratiet i politietaten.

Fjerning av 26 politidistrikter vil uunngåelig skape reaksjoner i områder som mister sin politimester. Det er allerede kommet sterke protester mot å legge Molde-distriktet inn under Kristiansund.

Politiembetsmennenes organisasjon, som organiserer politimestrene, mener forslaget er altfor vidtrekkende. Politiets Fellesforbund mener det blir en etterlengtet reform som kan gi styrket nærpoliti og bedre service til publikum. Også lensmennene er positive.

- Det er en grunnleggende forutsetning at reformen skal styrke politiets nærvær der folk bor og oppholder seg. Vi vil få flest mulig politifolk ut av kontorene og ut på gatene for patrulje og aktiv etterforskning, sa justisministeren.

Det er ifølge regjeringen unødvendig med 54 politidistrikter som alle driver administrasjon, planlegging, økonomistyring og andre administrative gjøremål. Omleggingen av distriktsstrukturen skal etter planen frigjøre opp til 450 personer til operativ tjeneste, og skal ikke fjerne et eneste tjenestested.

Lokaliseringsdebatt

Harlem er skråsikker på hovedgrepene i politireformen, men sier at ikke alle svar er opplagte når det gjelder konkrete valg av hvor ledelsen av de 28 distriktene skal ligge. Det er duket for flere klassisk norske nappetak om lokalisering når Stortinget skal fatte vedtakene.

De politiske reaksjonene er avventende, men regjeringen vil få støtte til kursen som er staket ut. Høyre og Frp varsler en grundig gjennomgang av de konkrete forslagene for å utnytte ressursene for en mest mulig effektiv polititjeneste.

Harlems forgjenger, Venstres Odd Einar Dørum, mener at regjeringens forslag legger opp til for få politidistrikter i flere av grensefylkene og langs kysten. Reformarbeidet ble innledet i Dørums statsrådstid.

(NTB)