Færre funksjonshemmede i jobb

I 2001 kom avtalen som skulle få flere funksjonshemmede inn i arbeidslivet. I dag har 32 000 færre av dem jobb.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kraftsalven kommer fra Jarl Ovesen, assisterende generalsekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).

-  Tall fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse viser at 12 000 funksjonshemmede falt ut av arbeidslivet i 2002. I fjor falt hele 20 000 funksjonshemmede ut av arbeidslivet. Allerede i høstens statsbudsjett må Høybråten på banen med tiltak, sier Ovesen.

-  Den såkalte arbeidslinja har vart i over ti år. Den hadde som mål å få flere funksjonshemmede i arbeid. I oktober 2001 ble avtalen om et inkluderende arbeidsliv inngått mellom staten og partene i arbeidslivet. Den skulle også føre til at flere funksjonshemmede fikk arbeid, sier Ovesen.

-  Men det såkalte inkluderende arbeidslivet viser seg i praksis å være ekskluderende.

-  Diskriminert

Bjørg Synnøve Kampestuen fikk merke dette da hun ble nektet jobb i staten for to år siden.

-  Det var et sjokk å erfare at staten faktisk diskriminerte meg som arbeidstaker på grunn av min funksjonshemning. Slik diskriminering er forbudt, sier hun.

Kampestuen er hørselshemmet, men utrustet med høreapparat og såkalt teleslynge er hun fullt ut funksjonsdyktig.

For to år siden arbeidet Kampestuen hos sorenskriveren i Asker og Bærum, men da det ble lyst ut en tilsvarende ledig stilling i et annet sorenskriverembete, søkte hun.

-  Jeg var den eneste søkeren med tinglysingskompetanse, og fikk klar forståelse av at jobben var min. Men kort tid etter sa sorenskriverembetet likevel nei. Begrunnelsen var at jeg er hørselshemmet, sier hun.

I dag arbeider hun som organisasjonskonsulent i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, og har ansvaret for å følge opp FFOs arbeid i kommuner og fylker.

Kutt hver høst

Det vært mange trompetfanfarer fra regjering og Storting. 22. april i år, da Stortinget behandlet stortingsmelding 40 om «nedbygging av funksjonshemmende barrierer», slo saksordfører Per Steinar Osmundnes (KrF) fast at personer med nedsatt funksjonsevne skal ha mulighet til «personlig utvikling, deltakelse og livsutfoldelse på lik linje med andre borgere».

Slike ting gjentas ofte fra Stortingets talerstol. Men hver høst kutter finansministeren i tiltak og velferdsordninger.

-  Stadig flere funksjonshemmede faller ut av arbeidslivet, og antallet uføretrygdede øker. I dag er det over 300 000 uføretrygdede. Beregninger fra pensjonskommisjonen viser at det om fem år vil være 365 000 uføretrygdede, om utviklingen fortsetter, sier Ovesen.

PRESSES UT: - Både kommunene og staten har de siste åra effektivisert og rasjonalisert på en slik måte at funksjonshemmede blir presset ut, sier organisasjonskonsulent Bjørg Synnøve Kampestuen i FFO.