DRO TILBAKE TIL SKOLEBENKEN: I 2016 fikk Erik Forseth Helgesen tilbud av arbeidsgiveren EY om å ta videreutdanning på BI. Skulle han selv ha betalt utdannelsen, måtte han tjent 160.000 kronerforutsatt marginalskatt på 43,1 prosent. Foto: Iván Kverme / Finansavisen
DRO TILBAKE TIL SKOLEBENKEN: I 2016 fikk Erik Forseth Helgesen tilbud av arbeidsgiveren EY om å ta videreutdanning på BI. Skulle han selv ha betalt utdannelsen, måtte han tjent 160.000 kronerforutsatt marginalskatt på 43,1 prosent. Foto: Iván Kverme / FinansavisenVis mer

Færre gunstige frynsegoder i 2019

Betalt utdanning står igjen som det mest lønnsomme frynsegodet en ansatt kan ha, når reglene for skattefrie naturalytelser strammes inn fra 1. januar.

(Finansavisen): For både arbeidsgiveren og den ansatte har det i noen sammenhenger vært ansett som lurt å ta ut lønnsøkning i form av skattefrie naturalytelser, eller frynsegoder som det også kalles. I morgen trer imidlertid helt nye regler i kraft.

Forskriftene ble endelig vedtatt rett før jul, og anses som en innstramming av dagens regelverk.

For eksempel vil barnehageplass ikke lenger være en skattefri naturalytelse.

- Nå forsvinner dette veldig gunstige frynsegodet. At myndigheten velger å skattlegge betalt barnehageplass henger nok sammen med at de fleste steder nå har tilnærmet full barnehagedekning, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Han konstaterer at utdanning dermed står igjen som det mest gunstige frynsegodet en ansatt kan få. Her skjer det ingen endringer.

- Mastergrad på deltid er et eksempel på hva en arbeidsgiver kan dekke skattefritt, forutsatt at det opparbeides kompetanse som kan nyttiggjøres i nåværende stilling eller i fremtidig arbeid hos nåværende arbeidsgiver.

Prisen på en slik utdannelse kan fort bli på et par hundretusen kroner.

Lukrativt

Én av dem som har tatt videreutdanning sponset av arbeidsgiveren uten å måtte betale skatt av fordelen, er revisoren Erik Forseth Helgesen i EY. 28-åringen kom nyutdannet fra Norges Handelshøyskole (NHH) i 2015.

Etter ett års jobb i revisjonsgiganten, fikk han tilbud om å dra tilbake på skolebenken på Handelshøyskolen BI for å ta mastergraden regnskap og revisjon.

Ettersom han allerede hadde en mastergrad i økonomi og administrasjon fra NHH, trengte han kun to semester for å godkjent revisjonsgraden.

- Da dekker jobben skolepenger og jeg fikk samtidig stipend fra EY som utgjør 60 prosent av fastlønnen. Dette stipendet er trekkpliktig. Den eneste tiden jeg jobbet underveis var tre uker i januar, som er en del av kontrakten.

I 2016 kostet denne graden i underkant av 45.000 kroner pr. semester. Skulle han selv ha selv betalt for utdannelsen, måtte ha han tjent 160.000 kroner forutsatt en marginalskatt på 43,1 prosent.

Han ser på dette som et svært lukrativt tilbud.

- Jeg synes det er all right at de vil investere såpass mye i min kompetanseheving. Jeg tror ikke det er mange andre bransjer som har en sånn type ordning hvor man da betaler ett år med skolepenger og gir stipend samtidig, sier Helgesen og fortsetter:

- Samtidig skjønner jeg at det er en investering som arbeidsgiveren ønsker å ta. For at selskapet skal kunne utvikle seg og kunne ha de rette kvalifikasjonene og kompetansen på sikt må man investere i sine ansatte, sier han.

Kravet ifølge regelverket for naturalytelser er at utdannelsen ikke må oversige fire semestre på fulltid, alternativ tilsvarende mengde fordelt over lengre tid. Arbeidsgiver betaler heller ikke arbeidsgiveravgift for kostnader til utdannelse for ansatte.

- Det er også mulig å få skattefri utdanning dekket av arbeidsgiver ved opphør av arbeidsforhold, så lenge verdien ikke er høyere enn 1,5 G, sier Lothe.

For enkelte kan det derfor være gunstig å fremforhandle dette i en sluttpakke.

Flere innstramminger

Personalrabatter, som mange ansatte blant annet i handelsnæringen har nytt godt av, kan også i mindre grad benyttes som skattefritt frynsegode i 2019.

- Reglene for personalrabatter har tidligere vært skjønnsmessige, og hvor stor rabatt en ansatt kunne få skattefritt har blant annet vært avhengig av hvor i varekjeden den ansatte har jobbet, sier Lothe.

- Nå er reglene blitt helt firkantet. Det er mulig å få en skattefri rabatt på opptil 50 prosent av prisen i sluttmarkedet, og opptil 7.000 kroner i året. Rabatter utover det blir skattepliktige, og grunnlag for arbeidsgiveravgift for bedriften.

- For eksempel ansatte hos bilforhandlere, som tidligere har fått rabatt på egne biler, vil kunne merke det godt, sier Lothe.

Ansatte i klesbutikker er en annen gruppe som kan bli påvirket.

Også mindre endringer knyttet til betalt overtidsmat og gaver til ansatte som har jobbet lenge i bedriften kan påvirke enkelte ansatte.

For andre frynsegoder, som fri bil, billig lån hos arbeidsgiver, firmahytter og verdsettelse av telefon er det ingen endringer.

Gunstig elbil

Et frynsegode som dermed fortsatt er svært gunstig er elbil som firmabil.

- Historisk har firmabil vært et av de vanligste frysegodene i Norge, men skatten gjør at det ikke alltid er et gode for mottakeren, sier Lothe.

- Hvorvidt det faktisk er lønnsomt avhenger hvor mye man kjører privat. Med firmabil blir man nemlig uansett skattlagt som om man hadde kjørt 15.000 kilometer i året.

Fordelen ved privat bruk av firmabil fastsettes til 30 prosent av biles listepris som ny inntil 303.900, og 20 prosent av overskytende listepris.

For elbil blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 60 prosent av bilens listepris som ny.

- Satsen ble hevet fra 50 til 60 prosent for 2018, men det er ikke foreslått noen ny heving. Så det er fortsatt gunstig å ha elbil som firmabil, sier Rolf Lothe i Skatte-betalerforeningen.

Flere økonominyheter:

Meglerkomet tredoblet boligsalg og tidoblet inntekten
Passert en million boksere - men stopper ikke der