Færre har søkt asyl i Norge i år

Så langt i år har 20 prosent færre søkt om asyl her i landet. Borgere fra Irak og Somalia står nesten alene for hele nedgangen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tilsammen 936 personer har søkt asyl i Norge ved utgangen av februar måned. Det er 233 færre sammenlignet med årets to første måneder i fjor. Da hadde 1169 personer søkt om asyl, og tilbakegangen så langt i år er 20 prosent. Ifølge fersk statistikk fra Utlendingsdirektoratet (UDI) er det asylsøkere fra Afrika og Asia, og da spesielt Irak og Somalia, som det har blitt færre av i år.

Sigøynere

Tall over asylsøkere fra Europa og Amerika er stabile, selv om det har vært en viss rokkering hva angår hvilket land søkerne kommer fra. Det er spesielt en tilbakegang blant asylsøkere fra Romania. Sammenligner man fjorårets tre siste måneder, med årets to første måneder, er det en tilbakegang i asylsøkere fra Romania på 85 prosent. Så langt i år har kun 49 rumenere søkt om asyl i Norge. I hele fjor søkte over 700 om det samme. Mange av asylsøkerne fra Romania er sigøynere, slik også mange asylsøkere fra Slovakia var i fjor. Men etter at myndighetene innført visumplikt fra Slovakia falt tallet på asylsøkere fra en måned til en annen enormt.

Det er også verdt å merke seg at det er en sterk økning i antall asylsøkere fra Mongolia i år. Tallmaterialet er foreløpig lite, så utslagene blir fort store, men de kan vise en trend. I hele fjor søkte fire mennesker fra landet asyl i Norge. Så langt i år har 10 borgere fra Mongolia søkt nødhavn i her i landet.

DNA-test

Årsaken til at færre somaliere og irakere, i hovedsak kurdere, har søkt om asyl i Norge er noe usikkert. Det kan ha sammenheng med at myndighetene nå tilbyr en frivillig DNA-test i forbindelse med familiegjenforeninger av borgere fra disse landene. En undersøkelse fra Danmark i 1998, viste at sju av ti somaliere som ble DNA-testet, ikke var i slekt med den personen de hevdet de skulle familiegjenforenes med. De norsk asyltallene fra UDI i fjor, viser at antall asylsøkere fra Somalia sank raskt, like etter at myndighetene varslet at de ville intensivere arbeidet med DNA-tester.