Færre kan få blå resept

Forslaget til ny blåreseptforskrift kan føre til at mange som i dag får medisiner på blå resept, må betale av egen lomme. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) mener dette kan ramme tusenvis av pasienter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Forskriften gir politikerne et nytt handlingsrom i budsjettarbeidet. Hvert år vil det derfor bli en reell fare for at medisiner kan kastes ut av blåreseptordningen. Dette er alvorlig og gir all grunn til bekymring. Tusenvis av pasienter vil miste en viktig trygghet og garanti, sier FFO-leder Arnt Holte til Dagbladet.

FFO er en paraplyorganisasjon for funksjonshemmede og kronisk syke, med 63 medlemsorganisasjoner og til sammen 260000 medlemmer.

12 milliarder kroner

Trolig vil kostnadene ved det totale legemiddelforbruket her i landet komme opp i 12 milliarder kroner i år. Staten må ta regningen for om lag to tredjedeler av det årlige forbruket av legemidler her i landet. Statens utgifter har økt dramatisk de siste åra.

Helsedepartementet vil nå ha endringer i blåreseptordningen, og har sendt ut et forslag om ny forskrift til høring. Årsaken til at FFO nå går til krig mot forslaget, er følgende formuleringer:

«Selv om legemidlet etter øvrige kriterier anses refusjonsverdig, skal det altså ikke kunne foreskrives på blåresept dersom intensjonen er primærforebygging (av friske personer) eller rehabilitering.»

Dette innebærer at bare de med langvarig sykdom eller ved behandling av alvorlige risikofaktorer er sikret å få medisinene sine på blå resept.

- Hvor går grensen mellom forebygging, aktiv behandling og rehabilitering? Dette gir rom for tolkninger, og vi mener det ligger klar skjerpelse i dette, sier generalsekretær Liv Arum i FFO.

Hun mener dette vil ramme astmatikere, diabetikere, hjerte- og karsyke og en rekke andre store pasientgrupper.

En annen formulering i forslaget til den nye forskriften får også FFO til å se rødt.

«Visse legemidler vil være så lite kostbare at den enkelte selv kan anskaffe disse uten at dette gir en økonomisk belastning. Det kan på denne bakgrunn argumenteres for at slike legemidler ikke bør finansieres over blåreseptordningen. Spørsmålet blir således om det bør oppstilles et kriterie om en nedre kostnadsgrense.»

Kostnadsgrense

- 100 kroner er en realistisk grense, og en overkommelig pris for en pilleeske. Men for kronikere som kanskje må ha en hver måned, og i tillegg har tusenvis av kroner i andre egenandeler å betale, blir belastningen betydelig, sier assisterende generalsekretær Jarl Ovesen i FFO.

President i Den norske lægeforening, Hans Kristian Bakke, mener at argumentet mot å ta de billigste medisinene ut av blåreseptlista, er at man risikerer å få en vridning mot dyrere medisiner.

- Utskrivningen skjer som følge av en dialog med pasienten. Man kan fort tenke seg til at legen skriver ut dyre medisiner som blir billigere for pasienten fordi de er på blå resept, sier han.

- Flere av de mest brukte medisinene på blå resept, kan bli kastet ut, frykter leder Arnt Holte.

FFO har gått gjennom de 50 mest brukte medisinene på blå resept. Det mener at ti av dem kan bli kastet ut dersom prisgrensen blir lagt på 100 kroner. Ytterligere 18 mener de kan bli kastet ut fordi de hovedsakelig vil brukes til rehabilitering eller forebygging.

- Det er rart at helsemyndighetene snakker så varmt om at forebygging er billigere enn reparasjon på alle andre områder enn legemidler. Med den nye forskriften risikerer de at folk ikke henter ut forebyggende medisiner av økonomiske årsaker. Hvor samfunnsøkonomisk lønnsomt er det? spør Ovesen.

Møte i dag

I dag arrangerer FFO et møte hvor de blant annet har invitert en del opposisjonspolitikere og de leverer sin høringsuttalelse til Helsedepartementet. Med bønn om at ordlyden strammes inn.

Politisk rådgiver i Helsedepartementet, Pål Christian Roland, tror derimot ikke at det ligger noe krutt i forskriften, som kan ramme kronikere.

- Men vi vil selvsagt vurdere alle fornuftige innspill, vektige argumenter og godt begrunnete forslag til endringer, sier Roland.