Færre, men grovere forbrytelser

Flere blir utsatt for vold med våpen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): - Det er et samfunnsproblem at volden i Norge blir grovere. Vi vet at dette ofte påfører enkeltpersoner skader og traumer som de må leve med resten av livet, sier politiinspektør Erling Børstad i Politidirektoratet til Dagbladet.no.

De siste fem årene har antallet anmeldelser vært forholdsvis stabile.

- Men hvis vi går tilbake til 1993 ser vi en markant økning i antall voldstilfeller. Dette er bekymringsfullt, sier Børstad.

Det viser en fersk statistikk over anmeldelser til alle landets politidistrikter i 2006.

Tallet viser en liten nedgang i antall anmeldelser i forhold til året før: I fjor ble det anmeldt totalt 276.651 straffbare forhold til politiet, 0,7 prosent færre enn i 2005.

Størst økning ser man i antall anmeldte narkotikaforbrytelser, og de grove med lengst strafferamme øker mest. I fjor ble det anmeldt 41.482 narkotikaforbrytelser - av disse hadde 1223 saker en strafferamme på mer enn to års fengsel.

- Dette har sammenheng med økt fokus og store narkotikabeslag i fjor, sier Børstad.

Store narkotikabeslag

Disse tallene stemmer godt overens med tilsvarende statistikk fra tollvesenet, som gjorde rekordbeslag av heroin i 2006. Hele 82,4 kilo heroin ble beslaglagt av norske tollere i fjor. Også beslagene av amfetamin har økt betydelig i forhold til 2005, med 96,8 kilo.

- Tollvesenet har økt bemanningen i grensekontrollen og har etablert større, mobile kontrollgrupper de siste årene. Vi ser at disse tiltakene bidrar til flere beslag, sier fungerende toll og avgiftsdirektør Øystein Haraldsen.

Mer våpen

I fjor ble det anmeldt 25.511 voldsforbrytelser i Norge, 1,7 prosent færre enn året før.

Selv om antallet anmeldte voldsforbrytelser har minket siden 2002 er det de grove legemsfornærmelsene som øker.

Men også her øker de grove forbrytelsene - særlig legemsbeskadigelser med våpen og grov legemsbeskadigelse.

Størst er økningen i legemsbeskadigelser med kniv, hele 37,5 prosent fra året før. Også skuddskader øker mye, med nesten 28 prosent. Det samme gjør trusler med skytevåpen, som har økt med nesten 25 prosent i forhold til året før.

- Det er bekymringsfullt at bruken av våpen øker. Her kan vi ikke si sikkert hva som er årsaken, sier Erling Børstad, og peker blant annet på en del episoder i gjengmiljøene - noe politiet har sterkt fokus på.

Samtidig beslaglegges det seks ganger mer våpen i år enn for 25 år siden. Tall fra Kripos viser at det i 1980 ble beslaglagt 397 våpen i Norge. I 2004 var beslaget på 2655, i 2005 steg tallet til 3589. Da ble det gjennomført et våpenamnesti, som ga folk mulighet til å levere tilbake ulovlige våpen uten å risikere straff.

En stadig større andel av de beslaglagte våpnene er utenlandske.

Flere voldtekter

Det ble anmeldt totalt 3453 seksualforbrytelser i fjor, to og en halv prosent mer enn året før.

Aller størst økning er det i antall anmeldte voldtektsforsøk, med hele 44,1 prosent i forhold til året før. I fjor ble det anmeldt 134 voldtektsforsøk.

Statistikken viser også en svak økning i anmeldelser av utuktig omgang med barn under 14 og 16 år.

Mindre vinning

Den uten tvil største kategorien anmeldte forhold er vinningsforbrytelser, med 170.696 anmeldelser. Dette tallet synker stadig, og i forhold til i 2002 ble det anmeldt 23, 5 prosent færre vinningsforbrytelser. Nedgangen i økonomisk kriminalitet er like stor.

NOKAS-ranet og den voldsomme etterforskningen av ransmiljøet som fulgte i ettertidkan ha bidratt til en nedgang i antall grove ran på 16,7 prosent fra 2005. I fjor ble det kun anmeldt to bankran mot ni året før. I 2002 ble det anmeldt totalt 16 bankran.

Totalt antall anmeldte økonomiske forbrytelser synker også i forhold til i fjor, men i kategorien grovt underslag av offentlige tjenestemenn har antallet anmeldelser økt med hele 27, 3 prosent fra året før.

Stabilt

- Tallene viser først og fremst stabilitet. Antall anmeldelser har gått ned i siste femårsperiode, og tallene for 2006 bekrefter nivået vi nå er på, sier politidirektør Ingelin Killengreen i en pressemelding.

- Den anmeldte kriminaliteten i Norge har blitt redusert over flere år, og det er fornuftig å ta med seg dette inn i debatten om kriminalitetsutvikling. Den anmeldte kriminaliteten i Norge er stabil, med en svakt synkende tendens, sier Killengreen.

HARDERE KRIM: Tallene viser at de grove forbrytelsene blir flere. Her fra Nokas-rettsaken i Stavanger.