ANMELDER: Leder Mette Nord i Fagforbundet mener Aleris Ungplan & BOI driver med sosial dumping. Foto: Siv Seglem / Dagbladet
ANMELDER: Leder Mette Nord i Fagforbundet mener Aleris Ungplan & BOI driver med sosial dumping. Foto: Siv Seglem / DagbladetVis mer

Fagforbundet anmelder Aleris

Dette skjer i kjølvannet av at minst 17 tidligere konsulenter går til sak for brudd på arbeidsmiljøloven.

Lørdag snakker fire tidligere konsulenter ut om tiden de jobbet for Aleris Ungplan & BOI i botilbud for brukere med psykiatri- og rusproblematikk. De er fire av 17 som nå saksøker Aleris for brudd på arbeidsmiljøloven. De krever også erstatning på opp mot halvannen million kroner hver.

Nå anmelder Fagforbundet Aleris til Økokrim. De sender også varsler om mulig grove brudd på arbeidsmiljøloven, skatt- og avgiftsunndragelse og brudd på kravene til forsvarlige helse- og omsorgstjenester til henholdsvis Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og i Buskerud.

Fagforbundet bistår de 17 konsulentene i sine søksmål.

Konsulenter i stedet for ansatte

Bakgrunnen for saken er at de tidligere konsulentene, som har vært innleid som selvstendig næringsdrivende, mener de i realiteten har jobbet som ordinære ansatte, og dermed skulle hatt kontrakt som ansatte.

Det at de ikke har hatt det, gjør at Aleris heller ikke har betalt arbeidsgiveravgift til det offentlige. Konsulentene, som forteller om ekstreme arbeidstider i Dagbladet lørdag, søker også erstatning for manglende feriepenger, overtidsbetaling og pensjon.

- Vi ønsker å få en slutt på praksisen med konsulentbruk fordi ordinært arbeid skal drives med ordinære arbeidskontrakter. Det undergraver plikten til å betale arbeidsgiveravgift, og at man deltar i den samfunnskontrakten som en virksomhet skal gjøre, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet, til Dagbladet.

I anmeldelsen til Økokrim, som Dagbladet har fått tilgang til, hevder Fagforbundet at avgiftsbesparelsen Aleris har hatt kan beløpe seg til flere hundre millioner kroner.

Retningslinjer mot sosial dumping

Nord mener at retningslinjene mange kommuner har innført for å unngå sosial dumping ved anbud på bygg- og anleggstjenester, bør utvides til å gjelde all kjøp av tjenester.

- Jeg tror ikke man har vært klar over at de samme problemstillingene som vi avdekket innen bygg- og anlegg etterhvert siger inn i det offentlige og på velferdsområdet. Dette er en øyeåpner. Kommunene må bli mer nøye også når de ser på denne typer kontrakter, slik at de ikke stoler blindt på firmaer de har ansett som velorganiserte, sier Nord.

Aleris: - Kjenner oss ikke igjen

Administrerende direktør Erik Sandøy i Aleris Omsorg Norge reagerer på Fagforbundets framstilling.

- Vi kjenner oss overhodet ikke igjen. Dette er rene spekulasjoner og svært grove påstander fra Fagforbundets side, og medfører ikke riktighet, skriver han i en epost til Dagbladet.

Sandøy mener også konsulentbruken Dagbladet omtaler i dag, er vanlig praksis i bransjen.

- Vi finner det underlig at Fagforbundet viser så liten innsikt i omsorgsbedrifters daglige drift. Dette er en gjennomregulert virksomhet styrt gjennom godkjenninger, krav og jevnlige tilsyn fra oppdragsgivere og ulike tilsynsmyndigheter. Denne måten å bemanne på er også i tråd med bransjen for øvrig, skriver han.