Faglig fornuft

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • I sin høringsuttalelse til et forslag som skal regulere bruk av tvang overfor demente personer, etterlyser Legeforeningen bestemmelser som garanterer demente rettssikkerhet og menneskerettighetsvern. I kjølvannet av tvangsloven overfor psykisk utviklingshemmede har sosialminister Ingjerd Schou hevdet at hun ønsker en samordning av de to lovene. Mye kan tyde på at en lov overfor demente møter sterkere motforestillinger og tydeliggjør viktige prinsipper som også skulle gjelde for de utviklingshemmede.
  • Det er forekomsten av ulovlig tvangsbruk mot svake grupper som legitimerer begge lovforslag. Men både Legeforeningen og Sykepleierforbundet advarer mot at forslaget kan føre til økt tvangsbruk og legalisere uakseptable forhold. De retter i stedet oppmerksomheten mot dementes rett til kompetent behandling og diagnostisering, til økte ressurser i form av tilstrekkelig og kompetent fagpersonell.