Faglig støtte til Mehmet

Rapporten fra Sosial- og helsedirektoratet som Dagfinn Høybråten ba om, slår fast at den behandlingen som Mehmets far ønsker er den beste.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De faglige og medisinske vurderingene som ble lagt fram i går, rokket likevel ikke ved Høybråtens opprinnelige standpunkt:

Et unntak for Mehmet vil være etisk problematisk fordi det vil bety sortering av befruktede egg etter genetiske egenskaper, og gjøre et liv til et middel for et annet.

Ikke holdepunkter

Statssekretær Kristin Ravnanger (KrF) og stortingsrepresentant Bent Høie (H) hevdet i går at rapporten fra direktoratet dokumenterte at den behandlingen Mehmets far kjemper for, er «eksperimentell». Det finnes det ikke holdepunkter for. Direktoratet skriver det som blant andre faren til Mehmet, Salim Yildiz, og de medisinske ekspertene i Norge har hevdet fra første dag:

«Transplantasjon med vevstypelik familiær benmarg eller stamceller regnes for å være den beste behandling.»

Det betyr at legene må velge ut et befruktet egg ved såkalt preimplantasjonsdiagnostikk som både er fri for Mehmets sykdom, thalassemi, og som er vevsforlikt med Mehmet.

- Vevstyping av et befruktet egg er mulig selv om det foreligger svært liten dokumentert erfaring. Dette er først og fremst et etisk spørsmål, ikke faglig. Det etiske har ikke direktoratet vurdert, sier direktør Hans Petter Aarseth i Sosial- og helsedirektoratet, som har utformet rapporten for Høybråten.

Foreløpig er teknikken bare dokumentert vitenskapelig fra en institusjon i Belgia, men direktoratet skriver:

«Det er grunn til å anta at denne type teknikk er tatt i bruk flere steder, også i Tyrkia, men det fremkommer ikke i vitenskapelige arbeider... Denne type behandling kan ikke karakteriseres som faglig uforsvarlig.»

Må endre loven

Men for å gi Mehmet denne behandlingen som Mehmets lege og far krever, må loven endres eller gis et unntak fra. Det satte Høybråten foten ned for i går. Han gjentar imidlertid det samme tilbudet som ble gitt for et par uker siden: At Mehmet på statens regning kan få en ny vurdering av sykdommen i Italia eller et annet middelhavsland som har større erfaring enn Norge.

Det kan imidlertid bare skje innenfor rammen av dagens lovverk, som i praksis vil bety en behandling med fremmed donor som legene i Norge fraråder fordi dødsrisikoen er for høy.

Både Ap og Frp vil gi unntak eller endre loven for å gi Mehmet den nødvendige behandlingen. SV har ikke bestemt seg, og Kristin Halvorsen ville i går ikke kommentere Høybråtens avslag. 1. april avgjør sosialkomiteen saken. Da må SV ha bestemt seg for om de skal støtte regjeringen eller opposisjonen.