Fakta om likestilling

Norske jenter har god utdanning, er aktive i yrkeslivet og juridisk likestilt med menn. Men etter 30 år med kvinnekamp tjener de fortsatt mindre enn mannlige kolleger. Her er de ferske fakta om hvor langt likestillingskampen er kommet - fra Likestillingsbarometeret 2001/Statistisk sentralbyrå.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Økonomi

Forskere legger vekt på at en grunnmur i likestillingsarbeidet er at kvinner har fått økonomisk selvstendighet.

Tanken fra 50- og 60-tallet om at mannen var familiens eneforsørger er borte, og det er svært få unge jenter i dag som ønsker å bli forsørget.

Men fremdeles tjener menn med lønnsinntekt i gjennomsnitt over 700 kroner mer i måneden enn kvinner med lønnsinntekt.

Kampen for lik lønn har vært et sentralt tema i kvinnekampen og likestillingsarbeidet i Norge helt siden kvinner for alvor begynte å innta arbeidslivet på 70-tallet.

Likevel viser statistikk at det fortsatt er menn som har de høyeste inntektene.

Politikk

På det politiske felt har det skjedd mye siden kvinnekampen skjøt fart tidlig på 1970-tallet. Og sammenliknet med andre områder klarer politikken seg bra hva likestilling angår. I 2001 var det 37 prosent kvinner på Stortinget, mot 9 prosent ved valget i 1969. I fjor var det 42 prosent kvinner i regjeringen, i Brattelis regjering i 1971- 72 var bare én av de 15 statsrådene kvinne.

Arbeidsliv

Kvinner jobber mer enn før, men samtidig er det flest kvinner som jobber deltid. Nesten alle yrkesaktive menn (93 prosent) jobber full tid, mens hele 40 prosent av kvinner i arbeid jobber deltid. Norge har det mest kjønnsdelte arbeidsmarkedet i OECD-området. Kvinner dominerer helsevesenet og undervisning, mens menn dominerer bygg- og anleggsbransjen og oljesektoren.

Utdanning

Jenter kommer stadig sterkere når det gjelder høyere utdanning. Hele 66 prosent av alle som fullfører en universitetsgrad i Norge er kvinner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tidlig på 70 tallet var bare 30 prosent av universitetsstudentene kvinner. Samtidig er fag som matematikk, data og ingeniørfag mannsdominerte, med en av de laveste kvinneandelene i Europa.

Kropp og vold

Abortloven kom på slutten av 70-tallet og betegnes av kvinneforskere som en av de viktigste lovene i forhold til kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Men nye problemer som anoreksi og et seksualisert forhold til kroppen er nye utfordringer i likestillingskampen. Vold mot kvinner betegnes også som et av de største problemene kvinner står overfor i dag.

<B>LIKSOM-GRAVID:</B> Gravide menn tilhører sjeldenheten.