DEMENS: Faktisk.no har sjekket antallet demente i Norge.
DEMENS: Faktisk.no har sjekket antallet demente i Norge.Vis mer

Demens

Faktisk.no: Nei, man kan ikke slå fast at antallet demenssyke i Norge ligger mellom 70 000 og 80 000

Vi vet ikke hvor mange som har demens i Norge i dag. Det har lenge vært vanlig å anta at rundt 70 000 personer er demenssyke, men tallet er basert på en over 20 år gammel studie fra Nederland.