FEIL: Det er ikke riktig å hevde at Norge sponser elbileiere med 40 milliarder i året. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
FEIL: Det er ikke riktig å hevde at Norge sponser elbileiere med 40 milliarder i året. Foto: Lars Eivind Bones / DagbladetVis mer

Faktisk.no: Nei, Norge sponser ikke elbileiere med 40 milliarder i året

Det er ikke riktig å hevde at Norge sponser elbileiere med 40 milliarder i året.

Finansdepartementet skriver at omleggingen av bilavgiftene, samt utvikling av nye lav- og nullutslippsbiler har bidratt til at statens inntekter fra de bilrelaterte avgiftene har blitt redusert. Anslag viser at summen av tapte skatte- og avgiftsinntekter grunnet elbiler utgjør omtrent 5,8 milliarder for 2017. Siden anslagene delvis er gjort underveis i året er det usikkerhet knyttet til tallene, men et anslag på 40 milliarder vil uansett være helt urealistisk.