Sjøvegan-drapet

Familien «ekstremt skuffet». Derfor får Sjøvegan-drapsdømt elleve års fengsel

En tannlegeundersøkelse som asylsøker og politiets uklar e-post ble svært sentrale i straffeutmålingen mot mannen som er dømt for drapet på Marie-Louise Bendiktsen.

DREPT: Marie-Louise Bendiktsen ble brutalt drept og voldtatt sommeren 1998. Fredag falt dommen mot en mann fra Sri Lanka. Familien reagerer på straffen på elleve års fengsel. Foto: Dagbladet / Privat
DREPT: Marie-Louise Bendiktsen ble brutalt drept og voldtatt sommeren 1998. Fredag falt dommen mot en mann fra Sri Lanka. Familien reagerer på straffen på elleve års fengsel. Foto: Dagbladet / PrivatVis mer

En 38 år gammel mann i ble i dag dømt til elleve års fengsel i Nord-Troms tingrett for det 20 år gamle drapet på Marie-Louise Bendiktsen (59) i Sjøvegan i Troms i 1998.

Saken har i mange år vært en av Norges virkelig store drapsgåter, men fikk sitt gjennombrudd etter DNA-funn i fjor sommer, nesten på dagen 20 år etter drapet i juli 1998.

Mannen nekter straffskyld og anket den fellende dommen umiddelbart etter at den ble kjent i dag.

MORDBRANN: Brannen i Sjøvegan i Troms har vært en av Norges store, uløste drapsgåter. 20 år etter tok politiet endelig ut tiltale. Video: Nicolai Delebekk / Reporter: Audun Hageskal Vis mer Vis mer

Elleve år

Samtidig som retten slår fast at mannen brutalt drepte Bendiktsen med 13 knivstikk, voldtok henne og satte fyr på huset hennes, har de satt straffen til elleve års fengsel.

Straffeutmålingen får Bendiktsens etterlatte til å reagere.

- Mens vi selvsagt er tilfredse med at tiltalte er funnet skyldig, tar denne følelsen veldig raskt slutt når vi ser på straffeutmålingen, skriver sønn Trond Bendiktsen på Facebook.

Dagbladet har fått tillatelse til å referere til Facebook-statusen, som er publisert på vegne av han og søstera Tone.

MOR OG FAR: Marie-Louise Bendiktsen og ektemannen Håkon Bendiktsen. Håkon Bendiktsen døde i 2004, fire år før det brutale drapet i Sjøvegan. Foto: Privat
MOR OG FAR: Marie-Louise Bendiktsen og ektemannen Håkon Bendiktsen. Håkon Bendiktsen døde i 2004, fire år før det brutale drapet i Sjøvegan. Foto: Privat Vis mer

- For oss som har levd i en grusom uvisshet i over 20 år er det ufattelig at den dømte nå nesten kan begynne å planlegge hjemreisen etter å ha blitt funnet skyldig i å ha drept vår mor på den grusomste og nedrigste måte, etter å ha utsatt henne for umenneskelig redsel og smerte ved å påføre henne 13 knivstikk, etter å ha voldtatt henne – enten før eller etter at hun var død – etter å ha satt fyr på vårt barndomshjem og vår mors kropp for å prøve å skjule hva han hadde gjort, og etter å ha holdt tett om sine groteske gjerninger i 20 år, skriver sønnen.

- 11 års fengsel betyr i praksis drøyt 7 års fengsel. Når så dommen blir rettskraftig en gang til høsten vil gjerningsmannen ha sonet over ett år allerede, i varetekt, og vil altså - hvis praksis følges - slippe ut om seks og et halvt år, skriver Trond Bendiktsen.

Retten slår fast at drapet har skjedd under særdeles skjerpende omstendigheter og at den er gjort for å skjule voldtekten eller for å gjøre en voldtekt lettere.

Nord-Troms tingrett konstaterer at straffenivået varierer mellom 13 og 18 år i liknende saker fra begynnelsen av 2000-tallet og at straffenivået i Sjøvegan-saken bør ligge i det øvre sjikt av det spennet.

Nord-Troms tingrett kom fram til at straffen som et utgangspunkt bør ligge på 16-17 års fengsel, i tråd med påtalemyndighetens påstand på 17 år.

Aldersstrid

I stedet ble straffen på elleve års fengsel. En helseundersøkelse mannen gjorde da han ankom Norge som asylsøker i mars og september 1998 ble avgjørende for det utfallet.

Den 38 år gamle mannen er opprinnelig fra Sri Lanka og kom til Norge i 1998, det samme året som han flyttet til Sjøvegan. Det har gjennom hele rettssaken vært en strid om hva som er mannens virkelige alder.

Ved ankomst til Norge hadde tiltalte med seg dokumenter som viste at han var født 19. desember 1976, noe som ville gjort ham 21 år gammel på tidspunktet for drapet.

Før asylintervjuet i Norge kvittet han seg med de aktuelle papirene, og oppga så at han var født den 19. desember 1980, noe som betød at han var 17 og et halvt år på tidspunktet for drapet på sommeren 1998.

Politiets svake e-post

Han la seinere fram en fødselsattest som dokumentasjon for dette, og norske myndigheter har siden lagt til grunn at han var født i 1980. Da politiet pågrep ham for drapet på Marie-Louise Bendiktsen, slo de seg ikke til ro med den konklusjonen.

I stedet forespurte de verifikasjon på fødselsdatoen fra politiet på Sri Lanka. Interpol i Norge fikk deretter et svar som konkluderer med at fødselsattesten han har framlagt i Norge er falsk og at han er født 19. desember 1976.

Nord Troms-tingrett var imidlertid skeptisk til svaret fra politiet, og peker på at svarer fra politiet på Sri Lanka er gitt via e-post og bare undertegnet «IP Colombo». Retten mener at både innholdet og dokumentasjonen i svaret fra politiet er så svakt, og det faktum at avsenderen er ukjent, at det svekker verdien av tilbakemeldingen.

Tannlege avgjørende

Da mannen søkte om asyl ble det imidlertid gjort røntgenundersøkelser av tiltaltes hender og tenner. Disse medisinske og odontologiske undersøkelsene konkluderer begge med at tiltaltes antatte biologiske alder samsvarer godt med den oppgitte alder, altså at han var oppunder 18 år våren/høsten 1998, skriver Nord-Troms tingrett.

«Vi vet imidlertid at det generelt er slik at barn/ungdom av asiatisk opprinnelse er noe tidligere utviklet enn vestlige individ. Dette vil i praksis si at N.N kanskje skulle være ca. 1/2 - 1/4 år yngre enn oppgitt alder.» skriver den undersøkende tannlegen.

Påtalemyndigheten mente retten måtte se bort fra opplysningene, og hevder altså at han er fire år eldre. Retten skriver at de ikke kan utelukke påtalemyndighetens teori, men legger til grunn at det logisk og statistisk sett vil være lite sannsynlig. Samtidig ga de tiltalte gunst i saken, og la til grunn at han var mellom 17 og 18 år på tidspunktet.

Familien «ekstremt skuffet». Derfor får Sjøvegan-drapsdømt elleve års fengsel

- Et brutalt drap

Dermed ble han ansett som barn i strafferettslig forstand. Selv om straffenivået for vold er blitt skjerpet i løpet av de siste 20 åra i Norge, har også betydningen av at gjerningspersonen er under 18 år blitt ilagt større vekt i formildende retning.

Ifølge Nord-Troms tingrett har retten sett på drapsdommer fra 1998 der domfelte var under 18 år på drapstidspunktet. Straffen i de aktuelle sakene skal stort sett ha variert mellom 6 og 12 års fengsel.

«Tiltalte har begått et brutalt drap av en enslig eldre kvinne i sitt eget hjem. Drapet er begått i mer eller mindre umiddelbar tilknytning til et seksuelt overgrep. Han har videre forsøkt å skjule ugjerningene ved å tenne på åstedet. Det foreligger slik retten ser det ikke omstendigheter som har særlig vekt i formildende retning. Dette gjør at straffenivået må ligge i øvre sjikt når en sammenlikner med tidligere rettspraksis der drap er begått av mindreårige», skriver tingretten og satte dermed straffen til elleve års fengsel.

- Ekstremt skuffet

Sønnen Trond Bendiktsen reagerer på dette.

- Det er ekstremt skuffende at retten har valgt å legge til grunn en bløff om sin egen alder fra et vesen de ellers ikke tror ett sekund på – eller at de alternativt legger mer vekt på usikre tann-analyser enn på dokumentasjon fra Interpol og srilankiske myndigheter – og dermed dømmer ham som om han var mindreårig da han valgte å bli morder, skriver han.

Statsadvokat vurderer anke

Mannens forsvarer Alexander Greaker sier at den dømte mannen anker dommen, og at han tar det tungt.

- Fra forsvarets side er det viktig å påpeke at de har trodd på at han er under 18 år. Det viser i straffeutmåling at han får elleve år. Det er stor forskjell på elleve års fengsel og påstanden som lå på 17 år, sier Greaker til Dagbladet.

Statsadvokat Torstein Lindquister vil vurdere å anke straffeutmålingen etter påstanden på 17 års fengsel.

- Når det gjelder straffen, så gir retten uttrykk for at de er enige i straffenivået vi la ned påstand om, gitt at tiltalte var over 18 år. Men så finner de at dokumentasjonen som ble framlagt for å fastsette alderen ikke er god nok, og at man derfor ikke kan se bort ifra at han var 17 år da drapet skjedde, sier Lindquister.