Familiene til de «Ber­serk»- savnede vil sikre seg satellittbilder

Setter spørsmålstegn ved at satellittbilder, tatt i området hvor «Ber­serk» er savnet, ble forkasta i letearbeidet.

SATELLITTFOTO: Dette bildet av et lasteskip fra selskapet Norilsk Nikel som kommer seg frem i isen i Karahavet. Bildet er tatt av en satelitt som er 600 kilometer fra jorda, men likevel kan man se detaljer som lasten på skipet. Det norske selskapet KSAT bestilte lignende bilder fra Sørishavet hvor Berserk forsvant tirsdag forrige uke, men redningssentralen i Norge og i New Zealand forkastet forslaget om å finne båten ved bruk av satellittfoto. Foto: Digital Globe, Inc (QuickBird-2, 2009). All Rights Reserved. Data distributed by: KSAT (Kongsberg Satellite Services AS).
SATELLITTFOTO: Dette bildet av et lasteskip fra selskapet Norilsk Nikel som kommer seg frem i isen i Karahavet. Bildet er tatt av en satelitt som er 600 kilometer fra jorda, men likevel kan man se detaljer som lasten på skipet. Det norske selskapet KSAT bestilte lignende bilder fra Sørishavet hvor Berserk forsvant tirsdag forrige uke, men redningssentralen i Norge og i New Zealand forkastet forslaget om å finne båten ved bruk av satellittfoto. Foto: Digital Globe, Inc (QuickBird-2, 2009). All Rights Reserved. Data distributed by: KSAT (Kongsberg Satellite Services AS).Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Forrige uke forkasta Hovedredningsentralen i Nord-Norge og i New Zea­land for­sla­get om å kjø­pe satellittbilder fra Sør­is­ha­vet hvor Ber­serk sist ga lyd fra seg. 

I går ble det klart av new zealandske myn­dig­he­ter of­fi­si­elt av­slut­ter sø­ket et­ter «Ber­serk».  

Nå øns­ker de på­rø­ren­de å sik­re seg satellittbil­de­ne i et sis­te for­søk på å fin­ne tegn etter båten og mannskapet, Robert Skaanes (34), Tom Gisle Bellika (36) og Leonard J. Banks (32).    

Bildene er tilgjengelig Fredag for­ri­ge uke fikk KSAT (Kongs­berg Sattelite Services), som eies av Kongsberggruppen og Norsk Rom­senter, en fore­spør­sel om å fremskaffe satellittbilder av om­rå­det hvor «Ber­serk» utløste nødpeilersignalet.  

Det er satellittbilder fra et 13 000 kvad­rat­ki­lo­me­ter stort om­rå­de - med en pris­lapp i mil­li­on­klas­sen.  

- Jeg tok kontakt og bestillingen ble avklart med Hovedredningssentralen. Vi øynet nytt håp - fordi man nå kunne undersøke større områder. Men dagen etter fikk vi beskjed om at bestillingen var avlyst. Vi undere oss nå hvorfor ikke New Zealand vurderte tilbudet,  men takket nei, forklarer ett av Skaanes familiemedlemmer til Dagbladet.

SLIK SER DET UT: Når en satelitteier laster ned bilder etter bestilling legger de ut en såkalt "quick look" — det betyr at man kan se satellittbildet i dårligere oppløsning. Dette bildet er tatt av et amerikansk satelittselskapet i området hvor Berserk sist ga lyd fra seg. Oppløsningen på bildet er 25 meter. Foto: Digitale Globe
SLIK SER DET UT: Når en satelitteier laster ned bilder etter bestilling legger de ut en såkalt "quick look" — det betyr at man kan se satellittbildet i dårligere oppløsning. Dette bildet er tatt av et amerikansk satelittselskapet i området hvor Berserk sist ga lyd fra seg. Oppløsningen på bildet er 25 meter. Foto: Digitale Globe Vis mer

KSAT be­stil­te satellittbildene via en ame­ri­kansk kom­mer­si­ell ak­tør, men fikk al­le­re­de sam­me dag kon­tra­be­skje­den fra red­nings­sen­tra­len: De øns­ket ikke å bruke bil­de­ne, og be­stil­lin­gen ble kan­sel­lert.  

- Vi er sjokkerte over dette. Da vi spurte hvorfor de new zealandske myndighetene avslo, fikk vi opplyst at de hadde prøvd noe lignende for ett år siden, men at det ikke virket. Vi synes dette var merkelig. Kan det være slik at de ikke syntes de hadde råd fordi de selv var i en belastet situasjon?, spør familien.

Bildene ble tatt, og Rolf Skat­te­boe, ad­mi­nist­re­ren­de di­rek­tør ved KSAT, bekrefter at bil­de­ne fremdeles eksisterer hos sel­ska­pet.  

- Bildene er jo tilgjengelig. De kan jo være interessante: man kan se nye store områder, ikke bare en flik. Men vi sitter ikke med store beløp. Siden New Zealand var i en spesiell situasjon, uten for mange midler, lurer vi på om dette kunne være noe Norge kunne hjelpe med? Vi er interesserte i å sjekke alle muligheter, sier familien.

Optiske satellittbilder kan gi eks­ak­te og kla­re bil­der, slik som il­lust­ra­sjo­nen i saken vi­ser.  

SØKET AVSLUTTET: Siste lyd fra Berserk var natt til tirsdag forrige uke da et nødpeilersignal gikk av i Ross-havet. Siden da har blant annet skipet Steve Irwing lett etter båten - men uten hell. Nå er det offisielle søket avsluttet. Foto: Wildvikings.com/NRK
SØKET AVSLUTTET: Siste lyd fra Berserk var natt til tirsdag forrige uke da et nødpeilersignal gikk av i Ross-havet. Siden da har blant annet skipet Steve Irwing lett etter båten - men uten hell. Nå er det offisielle søket avsluttet. Foto: Wildvikings.com/NRK Vis mer

- Gitt at det er klarvær kan man identifisere fartøy på størrelse med Berserk, bekrefter Skatteboe i KSAT.  

Da satellittbildene av Sørishavet ble tatt på fredag var klarvær.  

Umulig å få like detaljert - Hvor­vidt det er mu­lig å klart iden­ti­fi­se­re en 48 fot hvit seil­båt i et 13 000 kvadratkilometer stort områder med be­ty­de­lig driv­is, er i bes­te fall usik­kert. Det er liten sannsynlighet for at det vil gi noen informasjon som kan hjelpe, understreker han.  

- På dette illustrasjonsbildet har man visst hvor båten befant seg, og så tatt bildet. Det er umulig å få tilsvarende detaljert bilde fra Sørishavet, forklarer han.  

Skatteboe pre­si­se­rer at KSAT ikke har noen for­me­ning om Ho­ved­red­nings­sen­tra­lens valg om å ikke ta i bruk satellittbildene.  

SAVNET: Robert Skaanes (34), Foto: BL
SAVNET: Robert Skaanes (34), Foto: BL Vis mer

I søket etter Berserk har man ikke funnet vrakgods eller olje fra drivstoffet de hadde om bord, flere har pekt på at dette ville ha kommet til overflaten om båten hadde sunket.  

Skatteboe sier at slike detaljer er umulig å se på satellittbildene:
- Det er gjort forsøk på å oppdage olje i is, men det har vist seg å være veldig vanskelig, forklarer han.    

- Vil­le ikke til­ført noe Ho­ved­red­nings­sen­tra­len (HRS) i Nord-Norge be­kref­ter at de sjek­ket med KSAT om mu­lig­he­ten for å skaf­fe satellittbilder.  

Da HRS in­for­mer­te red­nings­sen­tra­len i New Zea­land om det­te, svar­te de at de selv al­le­re­de had­de vur­dert mu­lig­he­ten for å ta i bruk satelittbilder - men for­kas­ta for­sla­get.  

- Det­te var i sam­svar med vår vur­de­ring. Vi så in­gen grunn til å over­prø­ve den new zealandske red­nings­tje­nes­tens vur­de­ring, sier red­nings­in­spek­tør Tore Wangs­fjord ved HRS Nord-Norge.  

SAVNET: Tom Gisle Bellika (36).
SAVNET: Tom Gisle Bellika (36). Vis mer

Han me­ner satellittbildene ikke vil til­fø­re le­te­ak­sjo­nen noe, av fle­re år­sa­ker:  

- For det før­s­te er det et enormt areal, det vi kun­ne få le­vert vil­le bare vist et lite om­rå­det, og det til en høy pris. I til­legg er det pro­ble­mer med å vur­de­re bil­de­ne for­di det er mye is - hva er skrog, hva er is­flak?, sier Wangs­fjord.

USIKKER: Rolf Skat­te­boe, ad­mi­nist­re­ren­de di­rek­tør ved KSAT, forteller at satellittbilder kan identifisere båter på størrelse med Berserk. Han er likevel ikke sikker på om deres satellittbilder ville kunne funnet den savnede båten. Foto: Heiko Junge / SCANPIX .
USIKKER: Rolf Skat­te­boe, ad­mi­nist­re­ren­de di­rek­tør ved KSAT, forteller at satellittbilder kan identifisere båter på størrelse med Berserk. Han er likevel ikke sikker på om deres satellittbilder ville kunne funnet den savnede båten. Foto: Heiko Junge / SCANPIX . Vis mer
PÅ NEW ZEALAND: Jarle Andhøy (33) og Samuel Massie (18) ankom natt til mandag flyplassen i Christchurch etter å ha blitt transportert fra McMurdo basen i Antarktis. Foto: Neil Macbeth / Dagbladet
PÅ NEW ZEALAND: Jarle Andhøy (33) og Samuel Massie (18) ankom natt til mandag flyplassen i Christchurch etter å ha blitt transportert fra McMurdo basen i Antarktis. Foto: Neil Macbeth / Dagbladet Vis mer