STÅR PÅ TO BEN: Styreleder Harald O. Meling (t.v.) og daglig leder Olav H. Meling styrer supply- og tankskipene i familierederiet O.H. Meling & Co. i Stavanger. Foto: Iván Kverme / Finansavisen.
STÅR PÅ TO BEN: Styreleder Harald O. Meling (t.v.) og daglig leder Olav H. Meling styrer supply- og tankskipene i familierederiet O.H. Meling & Co. i Stavanger. Foto: Iván Kverme / Finansavisen.Vis mer

Familierederi blør

Det svake supplymarkedet og opphør av samarbeidet med Siem Offshore resulterte i et betydelig underskudd for O.H. Meling i fjor.

(Finansavisen): Etter minoritetsinteresser endte tapet på 47,7 millioner kroner, mot minus 34,8 millioner kroner i 2016. Av gjelden på 633 millioner kroner forfaller 42 millioner kroner i år.

For deler av flåten i det familie­eide tank- og supplyrederiet i Stavanger har SpareBank 1 SR-Bank innvilget avdragsutsettelser i 2018. Ifølge årsberetningen forhandler de skipseiende selskapene i gruppen med sikte på å oppnå ytterligere avdragsutsettelser på deler av gjelden også i 2019, skriver Finansavisen.

«Banken har stilt seg positiv til en slik løsning», skriver styreleder Harald O. Meling og daglig leder Olav H. Meling.

Svakt marked

Supplymarkedet er imidlertid fortsatt såpass svakt at prognosene viser at eierne risikerer å måtte skyte inn mer penger selv om ytterligere avdragsutsettelser innvilges, ifølge avisen.

Rederiet arbeider også med «ulike tiltak knyttet til refinansiering av dagens struktur» og inn­føring av kostnadsreduserende tiltak.

Det var i fjor at børsnoterte Siem Offshore og O.H. Meling avtalte at Siem skulle kjøpe 49 prosent av det felleseide selskapet Siem Meling Offshore fra O.H. Meling.

Kjøpet ga Siem Offshore 100 prosents eierandel i Siem Meling Offshore, ifølge avisen.

Nedskrivninger

Som en del av avtalen ble fartøyet «Siddis Mariner» solgt fra Siem Meling Offshore til et selskap eid av O.H. Meling.

For Melings del ble resultatet av disse transaksjonene ifølge avisen et underskudd på 46,9 millioner kroner.

I tillegg ble et av de gjenværende plattformforsyningsskipene, «Siddis Sailor», nedskrevet med 7,3 millioner kroner.

Andre økonominyheter:

Pengene renner inn for Morten Abel
200 hk i en småbil blir aldri feil!