Fange kan bli tvangsinnlagt

En varetektsfange (40) skal tvangsinnlegges på psykiatrisk sykehus, bare fordi han følger norsk lov og nekter å samarbeide med to rettsoppnevnte psykiatere i en drapssak.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette har Dalane forhørsrett i Egersund bestemt. Mannen vil heller ikke forklare seg for politiet, slik loven også gir ham full adgang til.

40-åringens forsvarer, advokat Oscar Ihlebæk, reagerer kraftig på tvangsinngrepet. Han oppfatter det som et forsøk på press - og kaller det en skandale.

- Hva slags rettssikkerhet er dette? Jeg har undersøkt både blant kolleger og ansatte i påtalemyndigheten. De har aldri hørt på maken. Dette må karakteriseres som nærmest historisk, sier Ihlebæk.

Tiltalt for drap

- Kjennelsen blir påkjært. Jeg vil be om såkalt oppsettende virkning, i et forsøk på å unngå at klienten blir flyttet fra fengsel til et psykiatrisk sykehus før lagmannsretten får sagt sin mening, sier Oscar Ihlebæk til Dagbladet.

40-åringen ble arrestert i Egersund på seinsommeren i fjor, etter at en kamerat ble funnet død i et hus i byen. Mannen er nå tiltalt for drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

Det er statsadvokaten i Rogaland som har bedt om kjennelse for tvangsinnleggelse etter henvendelse fra de sakkyndige, som skal undersøke om det er grunnlag for å ilegge 40-åringen sikring. Dette hvis han blir funnet skyldig. Saken starter i Dalane herredsrett 26. juni.

De sakkyndige mener de ikke kan gjøre en meningsfull jobb så lenge 40-åringen ikke sier et ord, og ønsker derfor innleggelse til observasjon på «dertil egnet» psykiatrisk institusjon.

Uvanlig

Forsvarerveteran Tor Erling Staff med 40 år bak seg i skranken er generelt kritisk til judisielle observasjoner, og har rådet mange klienter til ikke å snakke med psykiaterne.

- Det har skjedd bare én gang i min karriere at politiet begjærte tvangsinnleggelse. Det ble avslått av dommer Truls Lie i Oslo. Det er ikke tradisjon for dette i vår rettspleie. En observasjon bør skje mens siktede er på frifot, verken i fengsel eller psykiatrisk institusjon, sier han.

Ihlebæk mener at psykiaternes henvendelse til statsadvokaten ikke kan oppfattes annerledes enn at de ønsker å underlegge klienten et betydelig press.

Svært nedbrutt

- Tvangsinnleggelse brukes som en trussel, fordi 40-åringen benytter seg av sin lovbestemte rett til å nekte å forklare seg både overfor politiet og de sakkyndige. Det vil han fortsette med, uansett. Mitt råd nå er at han ikke sier et ord - også når saken kommer opp 26. juni.

Jeg kan ikke skjønne annet enn at det i vår tid må knytte seg etiske betenkeligheter til det å tvangsinnlegge en person på dette grunnlaget, sjøl om loven åpner for det.

Etter min mening kan ikke de sakkyndige komme med en faglig forsvarlig og habil erklæring om klienten etter dette. Jeg har bedt om at begge blir skiftet ut. Klienten er svært nedbrutt etter kjennelsen, sier Ihlebæk.

Dommeren mener at en tvangsinnleggelse i to uker uansett vil gi en noe bedre mulighet for observasjon enn dagens varetektssituasjon.

jorgen.tangnes@dagbladet.no