FENGSLET: «Three strikes»-fanger som soner i fengsler i California, kan nå framstilles for prøveløslating. Foto: AP Photo / Rich Pedroncelli / NTB scanpix
FENGSLET: «Three strikes»-fanger som soner i fengsler i California, kan nå framstilles for prøveløslating. Foto: AP Photo / Rich Pedroncelli / NTB scanpixVis mer

Fanger soner livstidsstraffer for sykkeltyveri og butikknasking. Nå kan de bli løslatt

Ny lov gir håp for livstidsfanger.

I amerikanske fengsler sitter det en rekke personer som soner livstidsdom, uten mulighet for benådning, for å ha begått ikkevoldelige forbrytelser.

En rekke av dem soner for ganske bagatellmessige forhold, som å ha stjålet ei jakke til noen hundrelapper, eller blitt tatt med mindre mengder narkotika.

Livstid for jakketyveri

Årsaken til det er den strenge «Three Strikes»-loven. Den fører til at serieforbrytere idømmes obligatorisk livstidsstraff. En rekke amerikanske stater har en versjon av loven, men ingen har en strengere variant enn California.

Det har ført til at opp mot 4000 personer, som har begått ikkevoldelige forbrytelser, sitter inne med en livstidsdom, uten mulighet til prøveløslatelse.

Blant fangene finnes det folk som er dømt til livstid for å ha stjålet en sykkel, blitt tatt for besittelse av under et gram metamfetamin, stjålet to flasker sprit eller butikknasking.

Men nå er det kanskje lys i tunnelen for en del av fagene som er dømt til å sone resten av livet bak murene. Det kan de takke velgerne i California for, skriver nyhetsbyrået AP.

Stemte for nytt lovforslag

For to år siden stemte velgerne for et lovforslag kalt «Proposition 57». Det var kjempet fram av den demokratiske guvernøren Jerry Brown, som ønsket å redusere antallet personer som satt i fengsel, og oppmuntre til rehabilitering.

Men Brown hadde i utgangspunktet ikke «three strikes»-fangene i tankene, og påtalemyndigheten i staten advarte ham mot at «three strikes»-fangene ville falle inn under den nye loven, selv om det ikke var intensjonen.

Noe også de som kjemper «three strikes»-fangenes sak mente, og dermed endte saken i retten etter at lovforslaget hadde blitt stemt gjennom.

I retten argumenterte Browns administrasjon for at disse lovbryterne ikke kunne gis mulighet til prøveløslatelse fordi de var dømt til livstid i fengsel, og la seinere til at «offentlighetens trygghet krever at de blir ekskludert (fra loven)».

Brown og hans administrasjon ble ikke hørt. En ankedomstol i Los Angeles har nå fastslått at Californias praksis med å ikke gi ikkevoldelige forbrytere som soner livstidsstraffer mulighet til prøveløslatelse, er ulovlig.

«Må vurdere prøveløslatelse»

Domstolen slår fast at staten må vurdere prøveløslatelse for «enhver person dømt for en ikkevoldelig forbrytelse».

«Det er ikke noen tvil om at velgerne som stemte for Proposition 57 mente at fanger som soner «three strikes»-dommer kan gis mulighet for tidlig prøveløslatelse. Det er sterke bevis for at de ønsket å hjelpe ikkevoldelige lovbrytere», heter det i dommen fra ankedomstolen.

En dom som ikke kommer til å bli anket. Ifølge statens advokater klargjør de nå nye forskrifter som gjør at de vil følge domstolens avgjørelse. De nye forskriftene skal etter planen være klare i januar.

Michael Romano, sjef for Stanford Three Strikes Project, som har representert flere av fangene som har blitt dømt til livstidsstraffer, kaller rettsavgjørelsen «en store greie, en veldig stor greie».

- Det er en monumental avgjørelse. Det er en av de største avgjørelsene på straffeutmåling som er tatt under Brown-administrasjonen, sier Romano.

Lav gjentakelsesprosent

Han anslår at avgjørelsene fra ankedomstolen gjør at rundt 4000 fanger nå kan bli prøveløslatt. Det er altså blant disse at vi finner personer som har fått livstidsstraff for butikknasking og sykkeltyveri.

Blant dem er svarte og mentalt syke overrepresentert, og det er statistisk sett mindre sannsynlig at de begår nye forbrytelser, ifølge Romano.

Romano underbygger dette med tall fra myndighetene. I 2012 myket California opp «three strikes»-loven, noe som gjorde at innsatte som sonet for relativt små lovovertredelser kunne søke om å få kortere straffer.

2200 «three strikes» fanger ble prøveløslatt, og i oktober 2016 hadde kunne 11 prosent av dem blitt fengslet igjen. Det gjør at de blir refengslet i mye mindre grad enn andre fanger, der de samme tallene var 45 prosent.

Talsperson for fengselsvesenet i California, Vicky Waters, oppgir også at 3000 til 4000 fanger kan bli påvirket av loven.

- Men de må gjennom en nøye vurdering og en prøveløslatelseshøring før en avgjørelse tas, sier Waters.