Fant dinosaurfjær fanget i rav

Ble fanget for 80 millioner år siden, og gir en hittil ukjent innsikt i evolusjonen, ifølge forskerne.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Fra å bli portrettert som kjedelige, gråbrune og «forvokste firfirsler» med skjellaktig hud, har det siden 90-tallet vokst fram et bilde som viser et mer fjærkledd og fargerikt dyreliv under Mesozoikum, dinosaurenes tidsalder.

Dinosauren og «urfuglen» Achaeopteryx, ansett av mange for å være den eldste kjent fuglen og nært beslektet med forfaren til alle moderne fjærkre, har vært kjent lenge (og ble utfordret av et nytt fossilfunn publisert i år).

- En fargerik fortid Men det er først de siste tiåra at det virkelig har samlet seg bevis i form av fossiler med fjæravtrykk, hovedsaklig fra Kina, som viser at minst 20 dinosaurslekter prydet seg med fjær, og at fugler bare er et foreløpig siste kapittel i en stadig lengre saga om utvekstene.

Nå har paleontologer i Canada funnet elleve 80 millioner år gamle fjæreksemplarer bevart i rav, altså forsteinet harpiks, som de sier viser flere trinn på fjærenes evolusjonsstige, fra enkle og hårliknende «protofjær», til avanserte og kompliserte strukturer vi finner hos dagens fugler.

«Vi har solide bevis for en dunkledd, fargerik fortid,» skriver forskerne i en artikkel publisert i siste nummer av tidsskriftet Science, og beskriver dette som det hittil rikeste fjærfunnet i rav fra den sene krittida.

Fjær i 3D «Fordi rav preserverer fjærstrukturen og pigmenter i uovertruffen detalj, gir disse fossilene en hittil ukjent innsikt i evolusjonen av fjær», ifølge Mark A. Norell ved Naturhistorisk museum i New York. Det gir muligheter for å granske mikroskopiske detaljer og pigmenter som ga drakten farge.

Paleontolog Jørn Hurum ved Naturhistorisk museum i Oslo sier funnet er viktig, og at alle oppdagelsene de siste åra kan bidra «til å endre vår oppfatning av fjærenes betydning».

«For første gang kan vi nå se dem i 3D. De vi har sett til nå har vært flattrykte i skifer», sier dinosaurforskeren om ravbitene til Dagbladet.

Fjærene ble oppdaget da forskere gikk gjennom over 4000 ravklumper funnet i Grassy Lake i Canada, hvor de blant annet så tynne protofjær som tidligere er kjent fra flattrykte fossiler. Hurum sier de kan stamme fra små ekornliknende dinosaurer som klatret rundt i trær.

- Oppsiktsvekkende Mest oppsiktsvekkende var funnet av fjær med moderne trekk, såkalte barbuler, som finnes hos dagens fugler. Dette er borrelåsaktige strukturer som blant annet holder fjærene organiserte og ryddige.

- Dette antyder at fjærmangfoldet fra juratida også fortsetter inn i kritt, og at komplekse, «moderne» tilpasninger kom til syne allerede før dinosaurene ble utryddet, påpeker Ryan McKellar ved University of Alberta, som ledet granskningen, i Science.

Dette viser at ytterpunkter og mellompunkter i fjærevolusjon - fra svært primitive til mer utviklede fjær - lenge eksisterte side om side og hadde flere forskjellige formål. «Det betyr at de må ha hatt viktige funksjoner hos dinosaurer og tidlige fugler,» sier Jørn Hurum.

Kledd for sex? De opprinnelige faktorene som drev utviklingen har trolig vært ting som blant annet kamuflasje, isolasjon og seksuell seleksjon, som når påfuglen bruker en imponerende hale til å lokke maker. På et tidspunkt utviklet de også muligheten til å fly.

Hurum sier at et voksende berg av bevis viser at fjær har hatt en mye større rolle gjennom historien enn tidligere trodd, og at de entret scenen lenge før fugler var aktuelt.

«Nå ser vi at fjær er noe primitivt. Kanskje til og mer forfedrene til dinosaurene hadde det,» sier Hurum.

FRYST I TID: Bevart i små stykker rav, har forskere oppdaget elleve ulike eksemplarer av fjær som stammer fra den seine krittida for rundt 80 millioner år siden. Enkelte av fjærene kommer trolig fra dinosaurer, ifølge forskerne som beskriver funnet i siste utgave av tidsskriftet Science. Disse svært enkle og hårliknende strukturene, kalt protofjær, representerer ett ytterpunkt i fjærenes evolusjon. Forskerne fant også mer kompliserte fjær, som de på bildet, med trekk som finnes hos dagens fugler. Dette viser at ulike stadier i evolusjonen levde side om side, og at fjærene dermed hadde et utall ulike funksjoner for dinosaurer og tidlige fugler. Foto: Science/AAAS
FJÆR SOM FRAKTER VANN: Blant de svært primitive «dinofjærene», fant forskerne også fjær med moderne trekk. Her er et eksemplar med såkalte barbuler som vi finner hos dagens fugler. Formen antyder at disse er sammenlignbare med moderne fuglefjær som spesialiserer seg på vannopptak, for eksempel som dykkeballast eller for å frakte vann til et rede. Dyret til venstre i ravklumpen er for øvrig en midd. Foto: Science/AAAS
FANGET: En fjær som er omhyllet av spindelvev. Pigmenter i eksemplaret antyder at det opprinnelig kan ha vært grått eller svart. Foto: Science/AAAS
BEVART: En midd og en fjær uten pigmenter. Foto: Science/AAAS
TIDKREVENDE: Etter å ha gransket over 4000 ravklumper, fant forskerne elleve med fjær fra den seine krittiden. Foto: Science/AAAS
DINOFJÆR? Et utall hårliknende strukturer som minner om såkalte protofjær som tidligere er funnet i dinosaurfossiler. Pigmenter i funnet antyder at var alt fra nesten gjennomsiktige til svart. Foto: Science/AAAS
FARGERIKT? Pigmenter i disse fjærene antyder at de var mørkebrune. Forskere tror imidlertid at dinosaurer også kan ha hatt svært fargerike fjærpryder. Foto: Science/AAAS
«URFUGLEN:» Dinosauren Archaeopteryx lithographica, som levde for rundt 150 millioner år siden, anses av mange for å være den eldste kjente fuglen. Foto: AP Photo/Luis Chiappe/SCANPIX
«URFUGLEN:» Dinosauren Archaeopteryx lithographica, som levde for rundt 150 millioner år siden, anses av mange for å være den eldste kjente fuglen. Foto: AP Photo/Luis Chiappe/SCANPIX Vis mer