Fant «Soria Moria» på 600 meters dyp

Forskere fra Universitetet i Bergen har funnet varme kilder på 600 meters havdyp nord for Jan Mayen. En oase med liv kan gi ny kunnskap om muligheter for liv på andre planeter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

BERGEN (Dagbladet): Professor Rolf B. Pedersen sier at forskerne sperret øynene opp da miniubåten de brukte gled inn i en eventyrskog av fem til ti meter høye «skorsteiner», som det strømmet 250 til 300 grader varmt vann ut av.

Neste år er det planlagt et nytt tokt med forskere fra mange land, og det er skapt stor interesse for det helt spesielle funnet.

-  Et fascinerende funn av ny norsk natur, som på sikt kan resultere i direkte anvendbare resultater, sier Pedersen til Dagbladet.

-  Unikt økosystem

Han har i sommer ledet toktet med forskningsskipet «G.O. Sars» på den arktiske delen av den Midt-Atlantiske rygg. Ved hjelp av moderne ekkolodd og den fjernstyrte miniubåten påviste forskergruppa to store såkalte «hydrotermale felt» på havbunnen nord for Jan Mayen. Oasen gir grunnlag til et unikt økosystem, som kan bidra til økt kunnskap om livets tidlige historie og muligheter for liv på andre planeter.

-  De varme kildene i dyphavet representerer også en genetisk naturressurs, og peker på at liv som er tilpasset ekstreme miljøer kan ha nytteverdi i medisin, industrielle prosesser, behandling av avfall og i forbindelse med opprensing etter miljøforurensninger, sier Rolf B. Pedersen.

Derfor er det allerede planlagt et nytt tokt neste sommer, finansiert av Norges forskningsråd.

Ekstremt miljø

-  Vi vil ha med oss annet utstyr, slik at vi kan ta opp prøver av dyreliv, vann og planter. Vi vil plassere ekkolodd på miniubåten for å kartlegge området mer i detalj, og vi vil forsøke å dyrke mikroorganismer der. Det som lever i et så ekstremt miljø vil antakelig også ha ekstreme egenskaper.

Rundt det som minnet om skorsteiner, observerte forskerne et rikt dyreliv med blant annet sjøanemoner, rørormer, sjøedderkopper og reker.

-  Det var som å se inn i en eventyrverden, sier Pedersen til universitetets nettavis På Høyden.

Forskerne valgte derfor å kalle det ene feltet for «Soria Moria».

På sommerens tokt gikk tida med til å kartlegge feltenes utstrekning og å måle temperaturen av vannet som strømmer ut av de mange «skorsteinene». Temperaturen ble målt til 250 grader. Da fikk temperatursensoren nok. Toktet var nær ved å få en brå slutt da den fiberoptiske kabelen til miniubåten la seg over en av skorsteinene og nesten smeltet.

Planetliv

De varme kildene skaper grunnlag for et unikt økosystem fordi bakterier tar næring fra det mineralrike vannet, og disse gir igjen livsgrunnlag for høyerestående organismer.

-  Funnet har også åpnet for at det kan finnes liknende liv på andre planeter, sier professor Rolf B. Pedersen.

Det gir selvsagt interessante perspektiver for forskerne på Universitetet i Bergen, men det er allerede funnet 15 felt med såkalte «black smokers» i verdenshavene. De fleste ligger i Stillehavet og i Atlanterhavet sør for Azorene. Det nye funnet, som ble gjort i sommer, er altså verdens nordligste undersjøiske varmekilde.

-  Hvert felt er unikt og det er knyttet stor interesse til utforskningen av de forskjellige feltene. Blant annet varierer dyrelivet fra et havområde til et annet, sier Pedersen.

Se flere videoer fra havbunnen her:

• Slik fungerer skorsteinene i praksis.

• Se dyrelivet rundt varmekildene.

EVENTYRSKOG: På 600 meters havdyp fant forskerne det de kaller en eventyrskog, der det blant annet strømmet 250 til 300 grader varmt vann ut av en rekke fem til ti meter høye «skorsteiner» (bildene til høyre).