Fantasilliarder

Det er fortsatt mye å være bekymret for mens vi svømmer rundt i pengebingen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

«BARE TENK NÅR kineserne begynner å kjøre bil,» sa daværende miljøvernminister Thorbjørn Berntsen til meg for ganske mange år siden. Nå gjør de det. Og oljeprisen er tredoblet siden 1990-tallet, fra rundt 20 dollar fatet til 60 dollar fatet. Kinas økende oljeimport og den øvrige verdens uslokkelige oljetørst har ført til at Opec, organisasjonen av oljeproduserende land, ikke klarer å holde tritt med økt global etterspørsel. Dermed har heller ikke Opec klart å holde prisene på et optimalt nivå. Men samtidig blir det lønnsomt å produsere olje mange andre steder enn i Midtøsten. Dermed faller Opecs markedsandel, selv om Opec-landene på kort sikt, i likhet med Norge, tjener rått på prisene.

FIRE FORSKERE i Statistisk sentralbyrå har regnet seg fram til hvilken oljepris som vil være optimal for Opec på lang sikt. Altså hvilken pris som er slik at Opec-landene beholder sin markedsandel og sin makt, samtidig som de tjener gode penger. Svaret er i overkant av 40 dollar. Hittil i år har prisen ligget over 50 dollar i snitt. Og etter orkanene i Mexicogolfen har de vært helt oppe i 70 dollar fatet. Uansett: De aller fleste oljeanalytikere er enige om at oljeprisen vil forbli høy i mange år. Det gir Norge både gleder og utfordringer. Norges oljeformue vokser raskere enn vi så for oss for få år siden. Samtidig øker fristelsen til å ta større deler av oljeformuen i bruk når vi har så mange uløste problemer. Blant annet har vi verken avskaffet fattigdommen, innført sekstimersdagen, satset nok på forskning og utvikling, sørget for barnehageplasser og sykehjemsplasser til alle eller fjernet alle helsekøer.

LEGG MERKE TIL hvem som er ivrigst til å fortelle oss hvor mye oljepenger vi har. Carl I. Hagen. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger han i valgkampen viste til at oljefondet bare i år vil øke med 260 milliarder kroner. Det bidro til en framgang ved valget på nesten 8 prosent. Frp er det største opposisjonspartiet og det eneste partiet som ikke bekjenner seg til handlingsregelen. Den sier at politikerne kan bruke en avkastning av oljeformuen på 4 prosent. I fire år kan Frp rendyrke sin opposisjonsrolle. Partiet behøver ikke lenger anstrenge seg for å tekkes Erna Solberg eller Dagfinn Høybråten. Det kan Frp gjøre etter valget i 2009, når partiet ser om det har klart å lokke velgerne med oljemilliardene sine.

DE ANDRE POLITIKERNE liker ikke å snakke om oljeformuen. De vet den skaper store forventninger, som igjen gjør det vanskeligere for dem å styre landet. Men ifølge Finansdepartementets egne framskrivninger vil regjeringen Stoltenberg kunne bruke 300 milliarder kroner av avkastningen av oljefondet i neste regjeringsperiode. Sannsynligvis enda mer. Revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram i begynnelsen av mai, før oljeprisen virkelig begynte å stige, og før vi vente oss til tanken om at oljeprisen nok vil bli liggende i et høyt leie lenge. Finansdepartementet har trolig høynet sine anslag i statsbudsjettet, som blir lagt fram 14. oktober. Dessuten er Finansdepartementets framskrivninger som regel svært forsiktige.

DET VIL ALTSÅ være godt med penger på bok. Ingen regjering har brukt så mye oljepenger som regjeringen Bondevik. Og ingen regjering vil ha brukt mer enn Jens Stoltenbergs når vi kommer til september 2009. Men hva betyr det for Norge og verden at oljeprisen er så høy? Ifølge SSBs forskningssjef Ådne Cappelen vil det føre til økt inflasjon og økte renter internasjonalt. Det vil igjen føre til at folk får mindre penger å kjøpe for, som igjen reduserer etterspørselen etter biler og boliger, med mindre borgerne kompenseres ved skattelettelser. Veksten i OECD-landene synker. Det gir lavere etterspørsel etter norske varer. Bedriftene rammes av økte energipriser. Det skaper lavere aktivitet og reduserer eksporten. Høy oljepris vil styrke kronekursen. Det vil svekke konkurranseutsatt industri.

ALT HENGER SOM KJENT sammen med alt, slik at det fortsatt er mye å være bekymret for mens vi svømmer rundt i pengebingen. Og da har jeg ikke nevnt med et ord hvor mye CO2 millioner av kinesiske bilister vil slippe ut i atmosfæren i tillegg til alt som svever der fra før.