Får 200 000 i måneden som buss-konsulent

Kjell Knarbakk (49) vil ikke si når avtalen hans ble inngått. Full granskning av kommunalt eid selskap i Oslo.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Har du tips om kommunens kollektivtrafikk-selskaper i Oslo? Send sms/mms til 2400, epost til 2400@dagbladet.no eller ring 412 15 090

(Dagbladet.no): En uvanlig og kostbar konsulentavtale som skal ha tatt selv toppsjefen på senga denne uka er blant en rekke mulige kritikkverdige forhold som nå ligger på kommunerevisjonens bord i Oslo.

Konsulent eller direktør?

Dagbladet.no kjenner til at Kjell Knarbakk (49), en svært erfaren mann i den kommunale buss- og t-banebransjen, er blant dem som er navngitt i granskingsdokumentene. 

Knarbakk har vært administrerende direktør i Oslo sporveier, og har opp gjennom årene hatt flere andre roller i selskaper som nå ligger under morselskapet Kollektivtransport- produksjon AS (KTP).

De siste årene har imidlertid posisjonen hans framstått som uklar utad. Så sent som 3. april ble han i en artikkel i Tønsbergs Blad omtalt som «daglig leder i Unibuss», nesten tilsvarende som i Aftenposten måneden før, da han var «daglig leder i Unibuss Ekspress AS». Knarbakk er ikke å finne i disse stillingene i Foretaksregisteret.

Da Dagbladet.no i dag ringte sentralbordnummeret til konsernet og spurte om den formelle tittelen til Knarbakk, ble det opplyst at han er oppført som «viseadministrerende direktør i Unibuss AS».

Unibuss AS og Unibuss Express AS er datterselskaper til Sporveisbussene AS, som igjen er et av de viktigste selskapene i KTP-konsernet.

APRIL: Knarbakk bekrefter at han fremdeles har Unibuss som kunde. Denne fakturaen er en måned gammel. Faksimile: Dagbladet.no
APRIL: Knarbakk bekrefter at han fremdeles har Unibuss som kunde. Denne fakturaen er en måned gammel. Faksimile: Dagbladet.no Vis mer

Men ifølge Knarbakk selv er han ikke ansatt i noen av kommunens selskaper. Han har derimot et enkeltmannsforetak, «Knarbakk Kompetanse», som får store inntekter fra 49-åringens tidligere arbeidsgivere.

Får 1100 kroner timen

Dagbladet.no har fått tilgang til fakturaer sendt Unibuss AS som viser at Knarbakk både i februar, mars og april i år krevde betaling for 141,7 arbeidstimer hver måned. For jobbingen, spesifisert som «UniBuss Ekspress, anbud Tønsberg m.m.», fakturerte han 1100 kroner timen - 155 833,33 kroner pluss moms i måneden.

Det eneste som varierer fra måned til måned er utgifter som kjøregodtgjørelse og telefonregninger, til sammen cirka 6000-14 000 kroner i tillegg til timebetalingen.

Bare i årets første kvartal fikk med andre ord Knarbakk Kompetanse utbetalt over 622 000 kroner. Ifølge Dagbladets kilder var summen over 700 000 kroner for de siste tre månedene av 2007.

Omregnet til et årlig beløp, anslagsvis 2,6 millioner kroner, utgjør utbetalingene grovt regnet nesten tre ganger så mye som administrerende direktør i Unibuss fikk i ordinær årslønn i 2006 - og nær dobbelt så mye som konsernsjefen i KTP.

Rune Aasen, leder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening, reagerer kraftig på utbetalingene til Knarbakk.

- Han har levert fakturaer for en måneds arbeid som tilsvarer årslønna til en bussvasker. Det er alt for høyt, og det er ingen som er verdt den timeprisen. Vi krever at det ryddes opp i dette, sier Aasen til Dagbladet.no.

Får 200 000 i måneden som buss-konsulent

Overrasket toppsjef

Knarbakks honorarer har vært kontroversielle også tidligere. I juni 2006 avslørte Dagens Næringsliv at han i en treårsperiode hadde fakturert Oslo Sporveier for totalt rundt 1,3 millioner kroner, samtidig som konsernet lønnet ham som prosjektleder på halv tid.

Den gang opplyste konsernsjef Trond Bjørgan at han stanset konsulentoppdragene da han fikk vite om dem.

To år senere har altså Knarbakk igjen en omstridt konsulentjobb for kommunens selskap, og denne gangen ser han ut til å tjene penger i et høyere tempo.

Trond Bjørgan opplyser til Dagbladet.no denne uka at toppledelsen i KTP aldri har godkjent eller blitt forespurt om Knarbakks nye avtale. Tvert imot trodde konsernsjefen at Knarbakk hadde et vanlig ansettelsesforhold.

- Dette kjente jeg ikke til. Overfor meg har det blitt opplyst at han var ansatt som viseadministrerende direktør i Unibuss, sier Bjørgan til Dagbladet.no.

Han skal først på onsdag ha fått vite om Knarbakks sekssifrede månedlige utbetalinger.

- Hvordan reagerte du på størrelsen på beløpene han har fått utbetalt?

HØYE BELØP: Alle fakturaene fra Knarbakk Kompetanse til Unibuss AS som Dagbladet.no har fått tilgang på er på over 200 000 kroner. Faksimile: DAGBLADET.NO
HØYE BELØP: Alle fakturaene fra Knarbakk Kompetanse til Unibuss AS som Dagbladet.no har fått tilgang på er på over 200 000 kroner. Faksimile: DAGBLADET.NO Vis mer

- Reaksjonen min vil jeg holde for meg selv foreløpig, sier konsernsjefen.

Han sitter nå på notatet som danner grunnlaget for kommunens undersøkelser, og er i ferd med gjennomgå det i detalj. Bjørgan gir samtidig sin velsignelse til en ekstern gransking.

- Jeg vil gjerne at også kommunerevisjonen går inn i disse forholdene og avdekker hva som er fakta. I dag vil jeg ikke gi flere kommentarer, sier han til Dagbladet.no.

Sjokknotat

Det som ligger an til å bli en svært omfattende gransking dreier seg om kollektivtrafikk-aktører som eies hundre prosent av kommunen, og kommunerevisoren prøver nå å få oversikt over flytting av penger, folk og oppdrag i et organisasjonskart som teller rundt 15 selskapsnavn.

Det var representanter fra partiet Rødt som nylig la fram et notat med svært detaljerte opplysninger overfor kontrollutvalget i Oslo. På bakgrunn av notatet vedtok den folkevalgte komiteen at Kommunerevisjonen bør se nærmere på en rekke forhold som kan være kritikkverdige.

- Dette er alvorlige påstander. Derfor har vi nå bedt om at de blir undersøkt, sier leder i kontrollutvalget, Frode Jacobsen (Ap), til Dagbladet.no.

Han og de andre politikerne skal følge saken tett videre.

- Vi vil gå til byråden for å diskutere hvordan granskingen av forholdene som er beskrevet skal foregå. Det dreier seg om aksjeselskap, så vi må se nærmere på hvordan det formelt skal gjøres, sier Jacobsen, som ikke kan gå inn på enkeltsaker i komplekset.

- Sak mellom meg og selskapet

Kjell Knarbakk vil ikke uttale seg om granskningen han kan bli en del av.

- Jeg har egentlig ikke noen kommentar til dette før jeg vet hva det er, sier han til Dagbladet.no.

Han bekrefter imidlertid at han har en konsulentavtale med det kommunalt eide selskapet, men vil ikke kommentere hvordan den kom i stand eller hva slags type arbeid han gjør.

- Jeg jobber for Unibuss idag. Jeg har et oppdrag for dem. Hva jeg har av avtaler og måten det honoreres på er en sak mellom meg og min oppdragsgiver. Det blir håpløst for meg å kommentere når dette er del av en større sak, sier 49-åringen, med henvisning til at han selv ikke har lest notatet til kontrollutvalget.

Knarbakk vil ikke svare på når avtalen ble inngått. Han opplyser at det dreier seg om et «oppdrag» i motsetning til et ansettelsesforhold, og oppgir at han «til tider» har andre oppdragsgivere enn Unibuss. Kontrakten skal ha blitt signert av administrerende direktør i Unibuss.

Ifølge Knarbakk innebærer avtalen ikke noen form for leder- eller personalansvar.

- Har du noen kommentar til at det framstår som uklart hva din rolle i selskapene er?

- Jeg går ut fra at de (kontrollutvalget, red.anm.) gjør de undersøkelsene de skal gjøre, og da får de sikkert de svarene de skal ha.

Dagbladet.no har opplyst Knarbakk om at fakturaene hans vil bli omtalt i detalj.

- Du vil ikke bidra til å få klarhet i dette før granskingen starter?

- Jeg har et oppdrag for et firma, og det er på en måte mitt forhold til det, sier Knarbakk, som avstår fra å gi ytterligere kommentarer til Dagbladet.no.

Har startet undersøkelser

Kommunerevisor Annette Gohn-Hellum bekrefter at hun har startet arbeidet rundt notatet fra kontrollutvalget, men det er foreløpig ikke klart hvor omfattende granskingen blir.

- Det er sannsynlig at kommunerevisjonen vil gå inn i denne saken. Så langt har vi imidlertid bare rukket å gjøre noen mindre undersøkelser, sier Gohn-Hellum til Dagbladet.no.

Hun kjente torsdag ikke Knarbakks konsulentavtale i detalj, men etter å ha blitt fortalt om fakturaene av Dagbladet.no, gir kommunerevisoren uttrykk for at avtalen er interessant.

- Vi vil vurdere å gå inn i hvert enkelt av de forholdene som kontrollutvalget mener vi bør se på, sier Gohn-Hellum, som har hatt en samtale med konsernsjef Trond Bjørgan og er svært positiv til at toppledelsen ser ut til ha åpnet for full granskning.

Kommunerevisoren og byråd for finans og utvikling, Stian Berger Røsland (H), skal ha et snarlig møte for å diskutere formaliteter rundt granskingen. Berger Røsland opplyser til Dagbladet.no at han kjenner til deler av saken, men at han i praksis vil overlate det videre arbeidet til revisjonen.

Nytt konsernstyre overrumplet

Sist mandag hadde det ferske styret i morselskapet Kollektivtransportproduksjon AS sitt første møte. Der fikk medlemmene en ilddåp da konsernledelsen orienterte dem om opptakten til en annen del av kommunens granskning. Den dreier seg om en omstridt bonusutbetaling knyttet til kjøpet av det private busselskapet Arctic Express AS i 2005.

Styreleder Leif Øverland forteller at han ikke har hørt om Knarbakk-avtalen eller andre deler av sakskomplekset.

- Et enstemmig styre tok på mandag affære og ba administrasjonen om å sette i gang en ekstern, grundig gjennomgang av den saken vi ble orientert om. Det andre du refererer til er ikke kjent for meg, sier han til Dagbladet.no.

Har du tips om kommunens kollektivtrafikk-selskaper i Oslo? Send sms/mms til 2400, epost til 2400@dagbladet.no eller ring 412 15 090

<B>- HAR ET OPPDRAG:</B> Kjell Knarbakk har i media uttalt seg som daglig leder i Unibuss, men avkrefter at han er ansatt på vanlig måte. Nå er han konsulent.
<B>- OVERRASKET:</B> Konsernsjef Trond Bjørgan i Kollektivtransportproduksjon AS sier han ikke visste om Knarbakks avtale før denne uka.