Får 7,5 mill.

Storebrand-sjef Idar Kreutzer blir søkkrik dersom finske Sampo får kjøpe det norske forsikringsselskapet. En avtale Kreutzer har inngått med Storebrand, gir ham rett til en bonusutbetaling på 7,5 millioner kroner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er budet

  • Sampos bud består av aksjer i det finske selskapet og kontanter, verd 75 kroner pr. Storebrand-aksje. Dette er 31 prosent høyere pris enn Storebrand-kursens gjennomsnittsnivå den siste måneden.
  • Budet verdsetter Storebrand til 20,8 milliarder kroner. Aksjeandelen i tilbudet utgjør 23 prosent, mens kontantvederlaget er på 77 prosent.
  • Budet må aksepteres av aksjonærer som representerer over 90 prosent av aksjene og godkjennes av norske myndigheter.
  • Sampo holder ekstraordinær generalforsamling i juni for å behandle fusjonsforslaget. Styrene i begge selskap har allerede anbefalt det.
  • Tilbudet legges formelt fram for aksjonærene i midten av juni. Tilbudsperioden avsluttes i midten av juli.

Utnevnelsen av 38 år gamle Idar Kreutzer som administrerende direktør skjedde to dager før jul i fjor. Da hadde han i noen uker vært konstituert i stillingen etter at Åge Korsvold måtte forlate selskapet.

Med seg på veien fikk Kreutzer en bonusavtale han nå kan glede seg kostelig over.

Stor sjekk

Avtalen, som er godkjent av Storebrands styre, gir direktøren rett til en bonus basert på aksjekursutviklingen i selskapet. Av avtalen går det fram at Kreutzer har krav på å få kursstigningen for en halv million aksjer utbetalt i rene penger.

Da Idar Kreutzer tiltrådte ble tildelingskursen for aksjene satt til 59,33 kroner. Sampos bud verdsetter Storebrandaksjen til om lag 75 kroner.

Ganger vi kursstigningen på vel 15 kroner med en halv million aksjer, gir det en bonus på drøyt 7,5 millioner kroner.

Utbetalingen er skattepliktig som vanlig inntekt.

Bekrefter utbetaling

Storebrands informasjonsdirektør Egil Thompson bekrefter overfor Dagbladet at bonusen blir utbetalt selv om Idar Kreutzer bare har vært toppsjef i 150 dager.

- Ja, dersom det blir noe av transaksjonen med Sampo, så utbetales bonusen.

Det nye selskapet

  • Etter en fusjon vil det nye selskapet bli en av de store finansaktørene i Norden. Inkludert forsikringsselskapet If får nyskapningen mer enn 16000 ansatte.
  • Samlet forvaltningskapital blir på ca. 280 milliarder kroner. 32 milliarder av dette er fondsmidler.
  • Kundebasen vil bli på fire millioner mennesker, og selskapets mål er å være ledende på kapitalforvaltning og langsiktig sparing.
  • Finske Björn Wahlroos (48) blir konsernsjef, mens nåværende konsernsjef i Storebrand, Idar Kreutzer, går inn som en av tre konserndirektører. Kreutzer vil være ansvarlig for Norge, skadeforsikring, finans og planlegging.
  • Merkenavnene vil bli opprettholdt, og i Norge beholdes Storebrand og Finansbanken.

- Tror du ikke folk vil reagere på at en mann som har sittet så kort tid i stillingen får en slik bonus?

- Bonusen er en videreføring av en liknende avtale Kreutzer hadde i sin tidligere jobb i selskapet. Slik sett gjelder bonusen for mange år. I hvert fall for selskapets eiere tror jeg bonusen vil bli oppfattet som grei.

Plass i ledelsen


Det er bare de siste 150 dagene Kreutzer har kunnet smykke seg med tittelen administrerende direktør.

Det blir det en slutt på dersom selskapet blir kjøpt av Sampo. Sampos ledelse ønsker riktignok å plassere Kreutzer i konsernledelsen, men da underlagt både konsernsjefen og visekonsernsjefen.