- Får alltid tilbake: «Kan du anbefale en annen kvinne?»

Schibsted-direktør Kristin Skogen Lund sa til «Brennpunkt» at «menn blir forbigått fordi de har feil kjønn». Et åpenbart faktum, sier den tidligere NHO-sjefen.

- FAKTUM: Kristin Skogen Lund er ikke mot at kvinner skal løftes, men mener man samtidig må kunne si at det går ut over menn. Foto: Tore Meek / NTB scanpix
- FAKTUM: Kristin Skogen Lund er ikke mot at kvinner skal løftes, men mener man samtidig må kunne si at det går ut over menn. Foto: Tore Meek / NTB scanpixVis mer

- På hvilket grunnlag sier du at menn blir forbigått fordi de har feil kjønn?

- Jeg sier ikke at menn diskrimineres, men jeg forstår at menn kan oppleve det slik. Det er et etterslep i samfunnet på likestilling og et ønske om å forsere det å få inn flere kvinner. Det kan være riktig i mange sammenhenger. Men en åpenbar konsekvens av å forsere et kjønn, er at det går ut over det andre.

- Mari Teigen som forsker på kjønn ved Senter for likestilling, sier til NRK at det ikke er noe tallmateriale som underbygger det du sier. Hva tenker du om det?

- Nå er jeg blitt tolket til at jeg snakker om toppen av næringslivet. Jeg snakker ikke nødvendigvis om næringslivet i det hele tatt. Men det er klart, og jeg trenger ikke noen forskning for å si det, at hvis du skal ta igjen et etterslep og aktivt få inn flere kvinner, så blir det færre menn inn i de rollene. Så sier jeg ikke at det nødvendigvis er galt, men jeg konstaterer det.

- Har du opplevd dette selv? Har du tenkt at «nå fikk jeg denne jobben fordi jeg er kvinne»?

- Ikke jobb, men jeg blir til stadighet spurt om å bekle ulike verv og andre roller. Hvis jeg sier nei, får jeg alltid spørsmål tilbake om jeg ikke kan anbefale en annen kvinne.

- Ligger det en spenning i lovverket mellom positiv særbehandling av kvinner når kandidater er like kvalifiserte og forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn - når kandidatene ikke er like godt kvalifiserte?

- Det betyr at det er et visst rom for aktivt å forsere. Jeg mener også at det er riktig å gjøre.

- Hva mener du med etnisk norske menn her?

- Det er sånn at hvis man skal ha et økt mangfold og denne gruppen representerer de som har hatt flest av disse stillingene, så må det bli færre av dem. Jeg bare konstaterer det som er et faktum. Jeg sier det åpenbare.

- Jeg er en veldig sterk pådriver for å få flere kvinner inn i næringslivet. Jeg tror likestillingen vil tjene på en mer nyansert debatt.

- Du er ingen hvem som helst i norsk næringsliv, kaster du et mistankens lys over kvinner på toppen om at de er kvotert inn i stillingene sine?

- Nei. Det er i hvert fall ikke det jeg prøver å si.

- Står du for utsagnet og ville du sagt på det samme måte igjen?

- Jeg står inne for alt jeg sier til «Brennpunkt». Men jeg står ikke inne for alle meninger som tillegges meg.