FIKK BOT: Jarle Andøy har nå fått en bot på 25.000 for brudd på Forskriften om vern av miljøet i Antarktis. Foto: Agnete Brun / Dagbladet.
FIKK BOT: Jarle Andøy har nå fått en bot på 25.000 for brudd på Forskriften om vern av miljøet i Antarktis. Foto: Agnete Brun / Dagbladet.Vis mer

Får bot etter «Berserk»-turen

Jarle Andhøy må betale 25 000 for brudd på forskrift om vern av miljøet i Antarktis.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Troms politidistrikt har ilagt forelegget på 25 000 kroner.
 
I perioden ca. 12. til 22. februar i år befant ekspedisjonen «Wild Vikings — The Berserk Expedition» seg i Antarktis sør for 60 grader sør. Ekspedisjonen ble ledet av Jarle Andhøy.
 
Kjørte ATV
Ekspedisjonen seilte sørover i seilbåten «Berserk», var bl.a. på Rosshavet og på land nær Scott-basen. Andhøy og et ekspedisjonsmedlem tok seg også innover kontinentet mot polpunktet over flere dager på firehjulinger eller ATV.

Flere brudd
Det var Norsk Polarinstitutt som i mars i år anmeldte Andhøy som ekspedisjonsleder for brudd på meldeplikt, manglende konsekvensutredning, manglende forsikring, utslipp av miljøskadelige stoffer samt manglende tillatelse til å gå inn i verneområder.

Det samme instituttet er den instans som etter miljøforskriften skal motta meldinger, gi tillatelser med mer for norsk virksomhet i området.

Har vedtatt forelegget
Saken er etterforsket ved Troms politidistrikt, og ekspedisjonslederen er, etter ordre fra Statsadvokatene i Troms og Finnmark, ilagt et forelegg på kr 25 000 for å ha unnlatt å sende melding til Norsk Polarinstitutt før igangsettelse, unnlatt å utarbeide foreløpig konsekvensutredning og ikke sørget for tilstrekkelig forsikring/garant for søk, redningsaksjon eller syketransport. Andhøy har vedtatt forelegget.
 
Andhøy har ikke ønsket å møte til avhør hos politiet, og etterforskningen har i det vesentligste gått på innsamling av opplysninger og dokumentasjon fra norske og utenlandske kilder.
 
Troms politidistrikt finner ikke grunnlag for å sikte Andøy for overtredelse av vernesonebestemmelser, da det ikke anses å være bevismessig grunnlag for dette. Når det gjelder utslipp/søl av miljøskadelige stoffer har politiet valgt å ikke etterforske dette videre, fordi det ville kreve uforholdsmessig store ressurser og uansett ikke anses å ha betydning for straffereaksjonen.
 
Forskriften ble fastsatt 5. mai 1995, og har som formål å verne miljøet i Antarktis og dets avhengige og tilknyttede økosystemer, bevare Antarktis' egenverdi, herunder villmarkskarakter og estetiske verdier, og å opprettholde områdets verdi for vitenskapelig forskning. Andre land som er tilsluttet Miljøprotokollen til Atlanterhavstraktaten har tilsvarende lovreguleringer.

Første norske straffesaken
Overtredelse av forskriften kan straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år eller begge deler. Så langt Troms politidistrikt er kjent med, er dette den første norske straffesaken etter at forskriften trådte i kraft i 1995.