Far dømt for sex-overgrep

TROMSØ (Dagbladet): Mens han satt i fengsel, dømt for sex-overgrep mot sin stedatter, fikk 35-åringen omsorgsretten til en annen jente: Hans seks år gamle datter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Saken vekker voldsomme reaksjoner i lokalmiljøet.

- Hvordan kan slikt skje? Saken er grotesk og opprørende. Med åpne øyne sendte domstolen henne rett i armene på en mann som satt inne for å ha forgrepet seg på en annen jente, sier seksåringens onkel til Dagbladet.

Fra cella

I ettertid har seksåringen - i en samtale med en sakkyndig psykolog - fortalt om hva som skjedde da hun bodde aleine sammen med sin overgrepsdømte far.

- Ubesværet fortalte hun om at pappa tok på tissen hennes og at hun tok på hans i dobbeltsenga, heter det i den sakkyndige rapporten.

Fra fengselscella krevde 35-åringen omsorgsretten da 6-åringens mor ble innlagt på psykiatrisk sykehus i september 1998. Han fikk medhold i Alta herredsrett, som behandlet omsorgstvisten mellom mor og far. Kjennelsen falt en uke før mannen hadde sonet ferdig en dom på 14 måneder for seksuelle overgrep mot sin stedatter.

35-åringen kom direkte fra soning og flyttet hjem sammen med datteren. I tre måneder hadde han den daglige omsorgen, før barnevernet i Alta grep inn etter alarmerende meldinger om overgrep.

Ikke omsorgsevne

23. mars i år ble kjennelsen i Alta herredsrett skjøvet til side av Hålogaland lagmannsrett, som retter skarp kritikk mot herredsretten. Blant annet fikk ikke moren tilkjennegi sitt syn på saken.

- Faren setter egne interesser foran barnets. Han har seksuelle tilbøyeligheter og holdninger som gir grunn til berettiget tvil om hans evne til omsorg for en liten pike, heter det i lagmannsrettens kjennelse.

Fylkesnemnda for sosiale saker i Troms og Finnmark er enig:

- Hans umodne personlighet med flytende grenser i forhold til egen seksualitet og hans overgrep mot stedatteren, er omstendigheter som hver for seg tilsier at 35-åringen ikke bør ha den daglige omsorgen for datteren, mener fylkesnemnda. Sosialsjef Jens Petter Mathisen i Alta vil ikke kommentere saken.