Far får ikke vite hva barnet feiler

Skilte fedre får ikke viktige opplysninger om sitt syke barn fordi all informasjon blir sendt til mor. Håpløst gammeldags, mener Likestillingsombudet, som vil ha praksisen endret.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Skilte fedre får ikke viktige opplysninger om sitt syke barn fordi all informasjon blir sendt til mor.

Håpløst gammeldags, mener Likestillingsombudet, som vil ha praksisen endret.

I åtte av ti skilsmissesaker får mor den daglige omsorgen for barnet. En rekke offentlige kontorer, skoler og sykehus sender dermed all informasjon om barnet til henne, mens far blir holdt utenfor. Han blir ofte bare en gul lapp i mappen: «Husk å informere far».

Roger Sollied Johansen, leder i Foreningen 2 Foreldre, sier det er et generelt problem at offentlige instanser ikke gir skilte fedre informasjon om barna.

- Vi har i årevis hjulpet fedre med å få innsyn i sakspapirer som omhandler barna deres. Det er trist at de offentlige systemene fremdeles er bygd opp slik at informasjonen bare går til den ene. Det er på høy tid at det offentlige tilpasser seg dagens virkelighet og lar informasjonen omfatte begge foreldrene, sier Sollied Johansen.

Diverse

Helsedirektoratet bekrefter at det er fast standard at helseopplysninger om barnet sendes til én adresse, det vil si den adressen som barnet er registrert på i Folkeregisteret. Det gjør også Ullevål universitetssykehus i Oslo. Sykehuset oppgir at årsaken til dette er at det ikke er plass til to adresser i datasystemet. Er far heldig, kan han få adressen sin lagt inn i rubrikken diverse, men det skjer sjelden, og da må han som oftest be om det selv, forteller klinikksjef Jens Grøgaard ved barneklinikken.

Han sier at legene ikke spør rutinemessig om barnets foreldrene bor på samme adresse. Sykehuset forsikrer seg heller ikke om at kopi av barnets journal går til begge foreldrene.

- Men det er rutine at begge foreldrene etterspørres når viktig informasjon skal gis, fordi vi ønsker å gi informasjonen samtidig til begge foreldrene, sier Grøgaard til NTB.

Ikke tilpasset

Fysioterapeut og firebarnsfar Ove Kristian Hansen i Fredrikstad har kjempet en daglig kamp mot byråkratiet for å få opplysninger om barna sine siden han ble skilt for ni år siden. Alle instansene firebarnsfaren har vært i kontakt med, har hatt datasystemer som bare sender informasjon om barna til mor. Hans tidligere kone har den daglige omsorgen for barna. Han har utvidet samvær, det vil si at barna er nærmere 40 prosent av tiden hos ham. To av barna er funksjonshemmet, noe som har ført til en rekke sykebesøk og mye kontakt med helsevesenet.

- Jeg har drevet detektivarbeid i årevis for å få greie på hvordan det går med barna mine og hva slags medisinsk behandling de skal ha. Jeg har sikkert tatt tre-fire tusen telefoner til ulike offentlige kontorer, sier han.

Han vet om mange skilte menn som ikke har orket å mase mer og gir opp.

- Mange saksbehandlere har nok oppfattet meg som en bråkmaker, men i dag har jeg et godt samarbeid med de fleste, for eksempel med skolen, sier Hansen.

- Diskriminering

- Hvis fedre får mindre informasjon og dårligere mulighet til å følge opp barna sine enn mor, kan dette være diskriminering, sier lederen for Likestillingsombudets samfunnsavdeling, Bjørg Unstad.

- Den offentlige forvaltningen henger igjen med en gammeldags praksis og har ikke tatt inn over seg at samfunnet er endret og at stadig flere skilte fedre ønsker å ta ansvar for barna sine, sier Unstad.


Jofrid Egeland/NTB