ALVORLIG: Datasystemene i en rekke statlige virksomheter er ikke sikret godt nok. For Nav og Brønnøysundregistrene er situasjonen alvorlig, mener Riksrevisjonen. Redigerer: Sebastian Holsen / NTB scanpix Vis mer

Riksrevisjonens rapport for 2015

Får flengende kritikk for manglende terror-tiltak

Politiet og Forsvaret snakker ikke godt nok sammen - og flere offentlige bygg er ikke sikret godt nok. 

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): I dag kom Riksrevisjonen med sin rapport for 2015. Den inneholder krass kritikk av flere offentlige virksomheter og departement.

Ett av hovedfunnene handler om nasjonens sikkerhet i trusselsituasjoner.

Riksrevisor Per-Kristian Foss gir nemlig både justisminister Anders Anundsen (Frp) og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) kritikk for å ikke ha sørget for god nok sikring av viktige offentlige bygg.

- Her er viktige tiltak ikke utført. Vi ser det som svært alvorlig at Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet ikke har sørget for å styrke og bedre samarbeidet. Det er risiko for at politiet og Forsvaret, sammen eller hver for seg, ikke vil være i stand til å gi viktige objekter god nok beskyttelse og sikring i en trusselsituasjon, sier Foss i en pressemelding.

IKKE NØDVENDIG:  "Det er risiko for at politiet og Forsvaret, sammen eller hver for seg, ikke vil være i stand til å gi viktige objekter god nok beskyttelse og sikring i en trusselsituasjon", sier Per-Kristian Foss i en pressemelding. Det er justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) og forsvarsminister Ine Eriksen Søreides hovedansvar. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
IKKE NØDVENDIG:  "Det er risiko for at politiet og Forsvaret, sammen eller hver for seg, ikke vil være i stand til å gi viktige objekter god nok beskyttelse og sikring i en trusselsituasjon", sier Per-Kristian Foss i en pressemelding. Det er justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) og forsvarsminister Ine Eriksen Søreides hovedansvar. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Vis mer

- Alvorlig

Etter 22.juli-terroren ble det satt i gang flere nye tiltak for å bedre terrorsikkerheten. Ett av dem var at politi og Forsvar sammen skal bruke sikringsstyrker og beskytte utpekte eiendommer i en trusselsituasjon.

Riksrevisjonen mener nå at de to departementene ikke har gjort viktige tiltak for å sikre godt samarbeid mellom Politi og Forsvar til en slik situasjon, hvis den skulle oppstå på ny.

- De har ikke gjort forarbeidet ved å sikre nødvendig dialog og avklaring i henhold til instruksen, sier ekspedisjonssjef Tor Digranes i Riksrevisjonen til Dagbladet.

I tillegg er det et krav at bygg som er skjermingsverdige hele tiden skal være permanent sikret med for eksempel fysiske stengsler og barrierer.

Nå viser det seg at flere bygg fortsatt ikke er tilstrekkelig sikret på denne måten.

Av rapporten går det fram at det blant annet gjelder det blant annet gjelder Politidirektoratet og Forsvarets egne bygg.

Ser alvorlig på funn

Lokaler under ansvarsområdet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet trekkes også fram - til tross for at både sikkerhetsloven og en egen forskrift om objektsikkerhet krever dette.

- Hvilke bygg det konkret er snakk om, er gradert, sier Digranes til Dagbladet.

I en epost til Dagbladet kommenterer statsråden kritikken fra Riksrevisjonen med løfter om forbedringer.

- Jeg ser alvorlig på Riksrevisjonens merknader og funn, de svakhetene som påpekes og det faktum at Instruks om sikring og beskyttelse av objekter ikke er fulgt opp av POD og Justisdepartementet på en fullt ut tilfredsstillende måte. Riksrevisjonens funn og anbefalinger gir viktige bidrag til det videre arbeidet med objektsikring, skriver han i eposten.

Han sier arbeidet med å følge opp kritikken er godt i gang.

- Politidirektoratet har bekreftet at oppfølgingsarbeidet er godt i gang, og jeg mener arbeidet som nå pågår i politidistriktene og POD vil rette opp de svakheter som Riksrevisjonen påpeker, skriver han i eposten til Dagbladet.

Datasikkerhetssvikt

Sikringen av bygg, er ikke den eneste sikkerhetsbristen Riksrevisjonen konstaterer.

- Både dette og for dårlig sikring av informasjonssystemer gir risiko for at viktige samfunnsfunksjoner kan bli satt ut av drift, sier Foss i pressemeldingen.

De har over flere år kritisert tilstanden for offentlige datasystemer. I årets rapport gjentar de kritikken, og sier at det etter riksrevisjonens syn er alvorlig for både Arbeids- og velferdsetaten og Brønnøysundregistrene.

Frykten er at datasystemene skal være i så dårlig stand at de kan settes ut av funksjon eller at sensitiv data kan komme på avveie.

Andre etater som nevnes spesielt, er barne- ungdoms- og familieetaten, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), Norsk Polarinstitutt, Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet nevnes også spesielt, men det er også avdekket svakheter ved informasjonssikkerheten i flere andre virksomheter.