Får ikke pågripe snikere

Domstolene lar ikke Oslo Sporveier pågripe trikkesnikere, og politiet anbefaler en total omlegging av kontrollrutinene. Men Oslo Sporveier fortsetter sin kontroll som om ingen verdens ting var skjedd.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

To ganger har Oslo byrett i høst fastslått at Oslo Sporveiers kontrollører ikke kan pågripe eller holde igjen passasjerer som ikke har gyldig billett.
Denne uka ble en 33 år gammel mann idømt 75 dagers fengsel for å ha skallet ned en billettkontrollør, men han ble frifunnet for tiltalepunktet om vold mot offentlig tjenestemann.

I dommen heter det at slike pågripelser «ikke (er) noen lovlig offentlig tjenestehandling som vernes av straffelovens paragraf 127, 1. ledd», paragrafen om vold mot offentlige tjenestemenn.

Overfor Dagbladet framholder sporveisdirektør Trond Bjørgan at dommene i byretten ikke vil føre til noen endring av kontrollrutinene.

- Vi mener vi har god dekning for å utøve kontrollen slik vi gjør. Jeg konstaterer at det er ulike oppfatninger i rettssystemet, og mellom deler av rettssystemet og våre juridiske rådgivere, sier Bjørgan som understreker at Oslo Sporveier etter rettslig prøving av slike saker alltid tar en juridisk gjennomgang av egen praksis.

Uheldig

Det er et notat fra kommuneadvokaten i 1994 som er Oslo Sporveiers juridiske lys i mørket. Sporveiene har ikke villet offentliggjøre notatet. Juridisk ekspertise, som er kjent med innholdet, stiller seg tvilende til om argumentasjonen i notatet er god jus.

- Kommuneadvokaten har på enkelte punkter kommet til juridiske konklusjoner som etter mitt skjønn ikke holder. Jeg synes det er meget uheldig hvis Sporveiene fortsetter å bare forholde seg til den jussen som står i notatet, uten å få dette bredere utredet på en skikkelig måte, sier førsteamanuensis Svein Slettan ved Universitetet i Oslo til Dagbladet.
- Domstolene har flere ganger kommet til at kontrollørene ikke er beskyttet av straffelovens paragraf 127, og hvis det er slik at sporveisdirektøren går ut og sier at «det bryr vi oss ikke om», da - for å bruke et understatement - synes jeg det er svært uheldig, framholder Slettan.

Oppsiktsvekkende

Advokat Marthe Svarstad Brodtkorp, som forsvarte 33-åringen, karakteriserer Oslo Sporveiers reaksjon som oppsiktsvekkende.

- Jurister har hengt seg opp i dette fordi de ikke ønsker at trikkekontrollører skal kunne bruke makt og pågripe folk siden noen har sneket på trikken og latt være å betale 18 kroner. Man ønsker at politifolk skal ha myndighet og ansvar for den jobben, ikke at en tilfeldig trikkekontrollør skal kunne vernes i loven for å gjøre noe slikt. Det er oppsiktsvekkende at Oslo Sporveier da opprettholder en lovstridig praksis, sier hun .

Ulovlig

- Resten av samfunnet må innrette seg etter de lovene vi har. Når Oslo Sporveier da vil fortsette å bruke makt i strid med loven, slik den er fastslått av Oslo byrett to ganger i løpet av to måneder, så er det oppsiktsvekkende, sier Svarstad Brodtkorp.

- Like merkelig er det at de ikke vil offentliggjøre innholdet i den betenkningen de har. Det må jo være noe de mener det er godt hold i, men hvis de ikke tør å offentliggjøre den, så er det vel fordi den har svakheter, da, sier hun.

- Kan man gå til sak mot Oslo Sporveier, hvis man mener man er utsatt for en utilbørlig behandling?
- Ja, det må jo bli konsekvensen. Nå har Sporveiene anmeldt folk som har sneket på trikken, men ikke fått medhold. Da får man snu det på hodet, og si at de som utsettes for dette, får anmelde Oslo Sporveier for ulovlig maktmisbruk.