Får ikke penger fra Terra-konsernet

Kommunene må dekke tapet selv.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Ikke minst i disse tider er det beklagelig at en offentlig tilsynsinstans som Kredittilsynet ikke har kapasitet og ressurser til å grave videre i Terra-saken, sier de åtte Terra-kommunens juridiske rådgiver Stein Erik Stinessen til NTB.

Stinessen beklager sterkt at Kredittilsynet har besluttet å ikke gå videre med kravet fra Terra-kommunene om å inndra 120 millioner kroner fra Terra-konsernet.

De åtte Terra-kommunene Narvik, Rana, Hemnes, Hattfjelldal, Vik, Bremanger, Haugesund og Kvinesdal har bedt Kredittilsynet inndra de om lag 120 millioner kroner som kommunene mener konsernet tjente på de råd det nå konkursslåtte og avviklede datterselskapet Terra Securities ga dem.

Men mandag kunngjorde tilsynet at det etter en totalvurdering har kommet til at det ikke er tilstrekkelige tungtveiende grunner til å forfølge saken videre.

- Av samme slaget

- Terra Sercurities solgte produkter til kommunene av samme slaget som nå har ført til at den finansielle verden er i ferd med å ramle sammen, sier advokat Stinessen i advokatfirmaet Lund & CO til NTB.

Kredittilsynet begrunner sin beslutning om å ikke forfølge saken med at tilsynet ikke har kapasitet.

- Dersom tilsynet skulle ha gått videre med saken, ville det blant annet krevd at undersøkelsene måtte utvides til forhold lengre tilbake i tid. Undersøkelsene måtte også omfatte de fire vestlandskommunene En slik utvidelse ville krevd en betydelig ressursinnsats, påpeker Kredittilsynet i sin begrunnelse for avgjørelsen.


Verdipapirhandelloven

Grunnlaget for kommunenes anmodning til Kredittilsynet var en paragraf i verdipapirhandelloven fra 1997.

Kommunene mente denne paragrafen ikke bare ga Kredittilsynet mulighet til å inndra midler fra selskaper som har stått for lovstridig virksomhet, men også fra morselskapet, det vil si Terra-konsernet i dette tilfellet.


Grundig behandling

Direktør Bjørn Skogstad Aamo i Kredittilsynet sier at tilsynet har behandlet saken grundig.

- Vi har hatt forståelse for at de berørte kommunene har ønsket å undersøke alle muligheter for å redusere sine tap i Terra-saken. Men etter at Terra Securities ble fratatt konsesjonen som verdipapirforetak, er det imidlertid ikke tilstrekkelig grunn ut fra hensynet til verdipapirmarkedet til å bruke rettsapparatets og tilsynets ressurser for å forfølge morselskapets tidligere gevinster fra Terra Securities, sier han.


Fikk rett

Da kommunene tok opp saken med Kredittilsynet i vinter, sa konsernsjef Stein Ole Larsen i Terra-konsernet til NTB at han ikke hadde noen tro på at kommunene vil vinne fram med kravet.

Han hevdet at Terra hadde tapt verdier opp mot 1 milliard kroner, og sa at konsernet ikke var villig til å dekke flere tap i kjølvannet av den såkalte Terra-saken.

- Vi har hatt den klare oppfatning at det ikke foreligger grunnlag for å fremme krav om vinningsavståelse. Vi vurderer derfor Kredittilsynets grundige behandling og deres beslutning om å avslutte denne saken som en bekreftelse på dette, sier konsernsjef Stein Ole Larsen.

- Kredittilsynet begrunner vedtaket med at tilsynet ikke har kapasitet. Det innebærer ingen frikjennelse av Terra når det gjelder den rådgivning som er begått overfor kommunene, sier advokat Stein Erik Stinessen.

(©NTB)