Får jobben tilbake

En lege som har vært suspendert i to måneder, har fått medhold av Oslo byrett til å gjenåpne praksisen sin. Statens helsetilsyn mente legen var uskikket fordi han blant annet hadde kjøpt narkotika til kona.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Legen som er i 40-årene ble innklaget til fylkeslegen av svigerforeldrene i august i fjor. Samtidig fikk fylkeslegen inn bekymringsmelding fra sentralsykehuset.

Etter nærmere undersøkelser, oversendte fylkeslegen saken til Statens helsetilsyn, som fratok legen lisensen 23. april. Samme dag måtte han stenge kontoret.

Graverende

Helsetilsynet anså flere forhold for graverende:

  • Legen skrev ut vanedannende medisiner til en prest som ga pillene videre til legens ektefelle, som var medikamentmisbruker.
  • Legen ga kona 30 tabletter han fikk fra pårørende til en avdød pasient.
  • Legen kjøpte amfetamin flere ganger av en misbruker han hadde som pasient.
  • Legen lærte kona hvordan hun kunne sette amfetaminet intravenøst.
  • Legen har skrevet ut store mengder medikamenter til eget bruk.

På vegne av legen ba advokat Harald Hjorth domstolen kjenne suspensjonsvedtaket ugyldig. Han fikk fullt gjennomslag i byretten.

Manipulert

Byrettsdommer Margarete Hoff slår fast at legen har begått svært alvorlige handlinger som «objektivt sett kan betegnes som uforsvarlig legevirksomhet eller atferd uverdig en lege», men konkluderer med at «Helsetilsynet ikke i tilstrekkelig grad har sannsynliggjort at disse feilene viser at han er uskikket til å utøve legeyrket» .

I rettens kjennelse heter det at legen har vært offer for en familie med sterke manipulerende evner. Dommeren finner det lite sannsynlig at legen har nok kjennskap til amfetamin til å rettlede kona, slik hun og hennes foreldre hevder. Retten mener at fylkeslegen og Helsetilsynet i for stor grad har lyttet til beskyldningene fra legens svigerfamilie. Etter at han brøt ut av forholdet med datteren deres i august i fjor, hadde de et klart motiv for å skade ham, skriver byrettsdommer Hoff.

Retten mener legen på en ansvarlig måte har tatt konsekvenser av sine handlinger ved at han etter anmeldelsene til fylkeslegen har praktisert uten forskrivningsrett. Videre at han har gitt en troverdig forklaring på behandlingen av kona si:

Trapper ned

«Slik retten ser det er det ingen grunn til å tvile på at hans motivasjon var å hjelpe henne ut av misbruket.»

Når det gjelder legens eget pilleforbruk, forklarte en kollega i retten at det nå trappes ned og ikke er til hinder for forsvarlig utøvelse av legeyrket.

Verdig slutt

Advokat Harald Hjorth sier til Dagbladet at avgjørelsen er fullt ut i samsvar med de påstander han nedla i retten. Nå ber han Statens helsetilsyn å oppheve suspensjonsvedtaket.

- Jeg håper at Helsetilsynet ikke lar det gå prestisje i saken og medvirker til at den avsluttes på en verdig måte, slik at min klient kan fortsette sitt arbeid som lege, oppfordrer Harald Hjorth.

Regjeringsadvokat Christian H. Reusch opplyser at han sammen med Statens helsetilsyn vurderer om kjennelsen skal påkjæres til lagmannsretten.