UTSKJELT: Politifolk og politikere møter Per Sandbergs ideer om å skaffe flere politifolk raskt. Foto: Torbjørn Grønning
UTSKJELT: Politifolk og politikere møter Per Sandbergs ideer om å skaffe flere politifolk raskt. Foto: Torbjørn GrønningVis mer

Får kjeft for forslag om lynutdanning av politiet

Men Per Sandberg mener han bør tåle såpass.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||  I går hadde Politiets Fellesforbund (PF) invitert Stortingets justiskomite til dialog på Oslo Plaza. PF-leder Arne Johannessen og hans politikolleger møtte Sandberg med en kald skulder.

Massiv motstand
Torill Sorte, lensmann i Nedre Eiker, sier til Dagbladet at motstanden er massiv.

- Jeg er helt rystet og fatter ikke at Sandberg kan si noe sånt.
Å tro at man skal kompensere økende kriminalitet med lavere kvalitet på politi og utdanning, er totalt feilslått.

Det som skremmer meg mest er at han mener at de som skal jobbe opp mot publikum trenger minst utdanning. De aller fleste saker løses av patruljen på stedet, fordi politiet har kunnskap og forståelse for rettssikkerhet, sier Sorte.

Fortjent kjeft
Forbundsleder Arne Johannessen mener justiskomiteens leder nedvurderer politiets arbeid og får velfortjent kjeft.

- Sandberg kategoriserer hva som er vanskelige og ikke vanskelige politioppgaver. Han glemmer at tilsynelatende enkle oppdrag kan eskalere. Det fordrer breddekompetanse, psykologisk innsikt, kulturforståelse og evne til kommunikasjon. Det er grunnen til at vi får gode skussmål for konflikthåndtering i motsetning til vekterne.

- Er ikke Frp politiets beste støttespiller?
- De pleier å være det, men dette er useriøst, sier Johannessen.

Tilfreds Sandberg
Hovedpersonen selv er fornøyd med debatten som har oppstått i kjølvannet av hans forslag om hurtigutdanning av politiet.

- Såpass må jeg tåle. Etter møtet med politiforbundet har jeg fått enda flere argumenter for raskere politiutdanning. Helt nødvendige tiltak for å løse politikrisa, sier Per Sandberg.

Krever innsikt
Nina Skarpenes, assisterende rektor ved Politihøgskolen, mener Sandberg ikke forstår bredden og kompleksiteten i politiets arbeid.

- For at patruljerende politi skal kunne løse sine oppgaver på en tilfredsstillende måte, må de ha kompetanse innen en rekke områder. Det er ikke tilstrekkelig å kunne et par grep i arrestasjonsteknikk, sier Skarpenes.

Hun mener at godt politiarbeid i ordenstjenesten krever innsikt i og forståelse for sammenhenger mellom samfunnsforhold og kriminalitet.

- Innsatsen ved denne typen oppdrag forutsetter kunnskaper og ferdigheter om politioperative metoder, livreddende førstehjelp, kommunikasjon og konflikthåndtering, polititaktikk, bevissikring, etterforskning, kunnskaper om regelverket som regulerer politiets adgang til å anvende makt og tvang.

Hva mener han?
Nina Skarpenes minner om at politiutdanningen er 3-årig og gir bachelorgrad.

- Mener Sandberg at politiyrket er mindre krevende og faglig utfordrende enn for eksempel sykepleie-, fysioterapeut-, sosionom- eller barnevernspedagogyrket? Jeg tør påstå at politiyrket er vel så krevende. Det moderne samfunn stiller store krav til politiet. Daglig møter politiet et utall utfordringer som samfunnet krever de skal løse på en profesjonell måte.

For at politiet skal være i stand til å ivareta borgernes rettsikkerhet og trygghet og sikre samfunnets interesser for øvrig, er det behov for tjenestemenn med et bredt spekter av kunnskaper og ferdigheter. Dette får vi ikke til med en kortere utdanning, sier Skarpenes.

Hva leste Sandberg?
Nestlederen i justiskomiteen André Oktay Dahl (H) mener Frp's forslag vil gi dårligere kriminalitetsbekjempelse.

- Per Sandberg sier han har brukt mye tid på å lese om politiet etter valget. Jeg lurer på hva i all verden han har lest som får han til å foreslå en kortere politiutdanning, sier Høyres justispolitiske talsmann.

- Vi trenger et politi som er kunnskapsrikt og kompetent. Med en ettårig politiutdannelse ender vi opp med et delt politi, hvor en stor del av politistyrken ikke kan gjøre den jobben politiet er satt til å gjøre. Frps løsning på alt er mer penger, men det hjelper ikke med mer penger når politiet ikke klarer å etterforske og oppklare forbrytelser, sier han.

Advarer mot B-politi

Dahl har ingen tro på raske løsninger.
- Høyre jobber for å få flere godt kvalifiserte politifolk. Så må vi la sivile ansatte overta langt flere oppgaver som politiet i dag belastes med, f eks fangetransport, arrestforvaring, administrative oppgaver. Her ligger Norge langt bak mange andre land, sier André Oktay Dahl.

Jan Bøhler (Ap) advarer mot å etablere et B-politi.

- Sandberg har ikke satt seg inn i hva utadrettet politiarbeid er. Det krever brei kunnskap. Sandberg er akterutseilt og følger ikke med i timen. Vi får nok politifolk etter å ha økt til 720 studenter pr kull, ved å innføre 460 sivile årsverk og flere tiltak for å beholde seniorene i politiet. Utfordringen er å vedta gode nok budsjetter, sier Bøhler.

Politistat
SU-leder Mali Steiro Tronsmoen advarer mot det hun omtaler som Frp's forvrengte trusselbilde.

- Per Sandberg retter skytsen helt feil. I fjor ble 29 mennesker drept i Norge, mens 214 døde i trafikken. Da er det riktig å prioritere menneskelige ressurser på å få ned risikoen på norske veier.

Å omprioritere innsatsen fra farts- og promillekontroller til gatepatruljering i byene vil både føre til høyere dødstall, øke faren for at vanlige folk på gata blir utsatt for maktmisbruk på grunn av at politiet misforstår situasjoner, og dessuten gi flere den ubehagelige følelsen av å leve i en politistat, sier Tronsmoen.

Gjør en god jobb
Hun roser politiet for arbeidet de utfører.
- I 2009 ble det drept færre mennesker enn noe år siden 1994, og vi har ikke hatt færre trafikkdrepte noe år siden 1955. Det er uttrykk for at politiet gjør en god jobb.

I tillegg ser vi at oppklaringsprosenten av drap, voldtekt og andre former for seksualisert vold stiger og at flere enn før blir tatt. Det er ingenting som skulle tilsi at vi nå bør gå til drastiske grep for å legge om politiet.

Det viktigste er å få utdannet nye, like kvalifiserte politifolk, og det gjør vi. Nå utdannes det rekordmange nye politifolk, og det uten at vi har kortet i utdanningen, sier Mali Steiro Tronsmoen, lederen i SVs ungdomsparti.