Får kjeft fra alle hold

Lastebileierne er mellomfornøyde etter at dieselavgiften er redusert med 20 øre i revidert nasjonalbudsjett. For øvrig er det bare grov kjeft å få for finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sterkest er reaksjonene på forsvarskutt, kutt i sykehusutstyr, bistand og svekket kommuneøkonomi. Fra Høyre får regjeringen kritikk for ikke å ha kuttet nok.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å øke statens utgifter med 5,2 milliarder kroner. Dette skal dekkes inn krone for krone.

Schjøtt-Pedersen, som fram til regjeringsskiftet var samferdselspolitisk talsmann i Ap, møter nå seg sjøl i døra. Kuttene i samferdselsbudsjettet er større enn de påplussingene han fikk til i budsjettforliket med sentrum i fjor høst.

Sier nei

Til dette og andre smertefulle kutt har Schjøtt-Pedersen samme svar:

- For å unngå økt ledighet er det er nødvendig å holde stramheten i økonomien.

Nå må Ap belage seg på en krevende budsjettslalåm i Stortinget.

Det er allerede klart at regjeringen ikke får flertall for å forlenge arbeidsgiverperioden med tre dager, noe som ville gitt 410 millioner kroner i reduserte utgifter. Sentrumspartiene sier tvert nei.

Dette er andre kutt som vekker strid:

  • 540 millioner mindre til sykehusutstyr. Det betyr utsettelse av innkjøp.
  • 188 millioner mindre til andre tiltak i helsesektoren.
  • 500 millioner mindre til Forsvaret. Det betyr bl.a. utsettelse av flyinnkjøp.
  • 431 millioner mindre over bistandsbudsjettet. Penger fra bistandsbudsjettet skal brukes på flyktninger i Norge, mens departementet får en tilsagnsfullmakt på 400 millioner kroner.
  • 292 millioner mindre til vei, bane, post og luftfart.
  • 110 millioner spares ved at ordningen med tilskudd for å sysselsette sjøfolk avvikles.
  • 85 millioner mindre til distriktspolitikk.
  • 85 millioner mindre til kontantstøtte og barnetrygd, i praksis en månedsutbetaling mindre.
  • Regjeringen foreslår også å kutte 111 millioner i Statsbyggs investeringer, 50 millioner i saksbehandling for uføre og 246 millioner i andre utgifter.

Avgiftslettelser

Totalt foreslår regjeringen avgiftslettelser på i alt 47 millioner kroner. Regjeringen mener selv flere avgifter får bedre miljøprofil. Investeringer og vedlikehold av vannkraftverk får fritak for investeringsavgift. Det samme får gjenbruksemballasje. Svovelavgiften for kull og koks og CO{-2}-avgiften på godstransporten til sjøs økes.