Får oftere barn med vannhode og ryggmargsbrokk

Plantevernmiddel forårsaker dødfødsler og misdannelser hos barn av potetbønder.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Risikoen for misdannelser som åpen hjerne, ryggmargsbrokk og vannhode er hele 60 prosent høyere hos barn av potetbønder enn i normalbefolkningen.

Lege Karl-Christian Nordby ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) doktorgradsdisputerer i morgen med sin avhandling «Exposure to selected natural and man-made toxic substances in agriculture and their associations with cancers and reproductive outcomes in farmers\' families».

I en av studiene som inngår i doktorgradsarbeidet har Stami-legen vist at det er sammenheng mellom misdannelser i nevralrøret til barn av bønder og eksponering for plantevernmiddelet mankozeb som brukes ved potetproduksjon. Misdannelser i nevralrøret fører typisk til ryggmargsbrokk, åpen hjerne eller medfødt vannhode.

- Nevralrøret er det organanlegget alle virveldyr har som er den primære strukturen i kroppens akse, og blant annet blir til hjerne og ryggmarg. Nevralrørsmisdannelser er en samlebetegnelse på lukningsdefekter i røret. Røret må nemlig lukkes både oppe og nede for å unngå defekter. Ryggmargsbrokk er den mest kjente defekten, men også åpen hjerne som alltid medfører dødfødsel, og medfødt vannhode regnes med til denne skadetypen, forklarer Karl-Christian Nordby.

Hyppig defekt

Data fra 105 403 kvinnelige og 131 243 mannlige bønder født i perioden 1925 - 1971 og deres 300 805 barn født i perioden 1952 - 1991 er analysert i undersøkelsen som er et samarbeid mellom Stami, Medisinsk fødselsregister og Kreftregisteret.

I Medisinsk fødselsregister ble det funnet 131 tilfeller av misdannelser i nevralrøret blant 102 703 barn av bønder unnfanget mellom mai 1973 og april 1991. Studien viser at det er sammenheng mellom misdannelsene og potetdyrking. Forekomsten av misdannelser på nevralrøret er 60 prosent høyere hos barn av bønder som driver med potetdyrking. Det var også en hyppigere forekomst av misdannelsene i familier der far arbeider mer enn 500 timer per år på bruket, skriver stami.no

Karl-Christian Nordby forteller at disse tre nevnte defektene opptrer omtrent like hyppig. Samlet er de den hyppigst forekommende alvorlige medfødte misdannelsen, nest etter hjertefeil.

I Kreftregisteret ble det funnet 319 tilfeller av kreft i skjoldbruskkjertelen til og med år 2000; 141 hos kvinnelige bønder, 79 hos mannlige bønder og 99 hos barn av bønder. Det var ikke høyere forekomst blant dem som hadde vært eksponert for plantevernmiddelet mankozeb.

Soppgifter

I sitt doktorgradsarbeid har Nordby også undersøkt risiko for kreft og forplantningsskader hos norske landbruksfamilier som følge av eksponering for mykotoksiner (soppgifter) og enkelte andre menneskeskapte og naturlig forekommende giftstoffer som brukes på gårder.

Mykotoksiner er naturlige soppgifter dannet av muggsopp som blant annet vokser på korn. Mykotoksinene kan påvirke immunsystemet og hormonbalansen hos mennesker og dyr. Innånding av forurenset kornstøv under arbeid med korn kan føre til opptak av mykotoksiner i kroppen. Det er i dag ukjent hvilken risiko en slik eksponering medfører.

Nordby har vist at vått og varmt sommerklima kan brukes til å forutsi nivået av immunhemmende mykotoksiner (trichothecener) i kornstøv. Stami-legen har også vist at kornarbeid og vått sommerklima øker risikoen for leppekreft hos mannlige bønder.

Svangerskapsforgiftning

En undersøkelse av sammenhengen mellom immunpåvirkninger og svangerskapsforgiftning (preeklampsi) viste at det er økt risiko knyttet til dyrestell der endotoksiner (bakterieproduserte naturlige giftstoffer) forekommer i høye konsentrasjoner, mens risikoen knyttet til korndyrkning er redusert.

- Studiene våre viser at det er viktig å bruke åndedrettsvern under arbeid med organisk støv som kan være forurenset med naturlige mykotoksiner. Det er også viktig at kommende foreldre beskytter seg mot plantevernmidler og andre potensielt fosterskadelige stoffer, sier Nordby.

I tillegg til å fremskaffe kunnskap om helseeffekter hos kornbønder, kan denne typen studier bidra til å anslå risiko for totalbefolkningen ved mykotoksininntak via maten.

<B>POTETBØNDER:</B> Barn av potetbønder er mer utsatt for medfødte misdannelser som ryggmarksbrokk og vannhode.