Far på barrikaden

Hver søndag ettermiddag ser vi dem i kinokøene og på McDonald's: Enslige menn med barn som avslutter pappahelga slik barna har ønsket seg, før far leverer dem tilbake til mor og til hverdagen. Det er blitt 40000 flere skilsmissebarn i Norge de siste ti årene, men ikke flere fedre som har den daglige omsorgen for barna sine.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mer enn 200000 barn bor sammen med mor, knapt 20000 sammen med far. En god del fedre er mer sammen med barna sine i dag enn skilte fedre var for 10- 20 år siden, men fortsatt er det nesten alltid mor som har hovedansvaret for barna, og far som betaler barnebidraget. Slik videreføres mønsteret fra gårsdagens kjernefamilier i dagens oppløste familier. Husmora som var avhengig av husholdningspenger fra mannen og aleine om ansvaret for barna, er blitt yrkeskvinne, tjener egne penger og forventer at far stiller opp for barna. Men når mor og far skilles, følger barna mor og husholdningspengene fra far erstattes av bidrag.

  • Sjelden har Dagbladet fått så mange og så engasjerte reaksjoner fra leserne som til våre reportasjer sist uke om fedres situasjon og rettigheter etter en skilsmisse. Og budskapet fra de mange mennene som har kontaktet oss, er entydig: De opplever seg som tapere, både økonomisk og når det gjelder omsorgen for barna. Og når far taper, taper også hans barn. For barn trenger nær kontakt med begge sine foreldre.
  • Men det finnes også en annen virkelighet som vi denne gangen ikke har rapportert fra: Situasjonen til de mange skilte kvinnene og deres barn som ønsker at far skal ta ansvar og ha tett kontakt, men hvor han nesten ikke stiller opp. Slike fedre er det fortsatt svært mange av.
  • Regjering og Storting skal snart revidere reglene for hvordan strid mellom foreldre etter en skilsmisse skal reguleres. På sitt bord har barneminister Valgerd Svarstad Haugland én utredning om bidragsreglene og én om reglene for fordeling av omsorgsansvaret. Begge arbeidene har hun arvet etter sin forgjenger. Og Sylvia Brustad hadde igjen arvet bidragsutredningen fra Grete Berget. Til utredningen om barnefordeling har Svarstad Haugland fått nesten 100 høringsuttalelser og har varslet at hun trenger lang tid på å trekke sine konklusjoner. Sånn sett er Arbeiderpartiets og KrFs barneministrer på samme lag: De mottar sprikende råd, og de har vanskelig for å bestemme seg.
  • Av og til må politikere avgjøre spørsmål som har fint lite med politikk å gjøre, og der erfaringer fra eget og bekjentes liv betyr mer for deres standpunkt enn partiprogrammet. Fedreopprøret får støtte fra kvinnelige politikere fra ulike partier som krever at det nå må bli slutt på diskrimineringen av far, og at delt omsorg mellom mor og far må bli barnelovens hovedregel. Dette er det ikke vanskelig å være enig i. Men hva betyr det? Og hvilke problemer vil en slik intensjon i barneloven løse?
  • Det ligger i sakens karakter at det er umulig å lage regler som vil gjøre både mor, far og barn i enhver skilsmissefamilie til lags. Barn ønsker å leve i harmoni med begge foreldrene ved middagsbordet. Foreldre skilles fordi harmonien i ekteskapet er brutt. En god mor og en god far ønsker nærest mulig kontakt med sine barn, og barn trenger nær kontakt med begge foreldre. Men barn trenger også en stabil hverdag. En reell likedeling av omsorgen betyr at barnet bor like mye hos begge foreldrene. Skal en slik ordning være til barnets beste, er forutsetningen at foreldrene samarbeider godt og bor i nærheten av hverandre.
  • Men langt fra alle foreldre samordner livene sine så godt etter en skilsmisse. Og de som gjør det, ender ikke i retten eller som sak på fylkesmannens skrivebord. Det er når foreldre strides at samfunnets organer må ha det avgjørende ordet. Derfor er hovedspørsmålet som barneministeren og Stortinget må ta stilling til, om delt omsorgsansvar skal kunne pålegges foreldrene også når den ene av dem ikke ønsker dette. Svaret på det spørsmålet må avgjøres med barns beste for øyet. Om det blir rettferdig for mor og far, må komme i annen rekke.