FORNØYD: Rema 1000-gründer Odd Reitan vant i dag i Høyesterett, i ankesaken om arveavgift etter overdragelsen av REMA1000 til sine sønner. Foto: SCANPIX
FORNØYD: Rema 1000-gründer Odd Reitan vant i dag i Høyesterett, i ankesaken om arveavgift etter overdragelsen av REMA1000 til sine sønner. Foto: SCANPIXVis mer

Får tilbake 256 millioner kroner

Odd Reitans sønner vant sak om innbetalt arveavgift.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Høyesterett har avgjort at Odd Reitans sønner - Ole Robert og Magnus Reitan - skal få tilbakebetalt til sammen vel 256 millioner kroner i innbetalt arveavgift.

Dette blir resultatet av en dom 12. november, der selskapene Reitan Handel AS og Reitangruppen AS har fått medhold i en ankesak mot Skattedirektoratet.

Høyesterett har med fire stemmer mot én fastslått at transaksjonene ved overføring av franchiserettighetene i Rema-systemet ikke utløser arveavgift.

Både Oslo tingrett i 2007 og Borgarting lagmannsrett i mars i år kom til motsatt konklusjon og ga Skattedirektoratet medhold.

Staten ved Skattedirektoratet er i Høyesterett også pålagt å betale sakskostnadene som Reitangruppen AS og Reitan Handel AS har hatt i de tre rettsinstansene - til sammen 1,3 millioner kroner.

Odd Reitan og hans to sønner har foreløpig ikke vært tilgjengelige for å kommentere dommen.

- Meget spesiell transaksjon

Skattedirektoratets prosessfullmektig, advokat Amund Noss hos Regjeringsadvokaten sier i en kommentar til NTB at denne dommen neppe vil få stor betydning i andre saker.

- Den gjaldt en meget spesiell transaksjon som ble utført før dagens verdsettelsesregel ble vedtatt. Dommen bør derfor ikke utløse noen stor jubel i skatteplanleggingsmiljøet, sier han.

Noss peker på at Høyesterett har delt seg i et flertall og et mindretall.

- Flertallet uttaler at den fremgangsmåten som ble valgt, utvilsomt var avgiftsmessig motivert. Likevel mener flertallet at transaksjonen ikke skal utløse arveavgift. Etter vårt syn var avgiftsvedtaket godt begrunnet.

- Høyesterett har tidligere fastslått at det kan foretas såkalt gjennomskjæring i arveavgiftssaker. Dette blir bekreftet i Reitan-dommen, men flertallet mente dessverre at vilkårene for gjennomskjæring ikke var oppfylt i det konkrete tilfellet, sier Amund Noss.

Gjennomskjæring innebærer at avgiftsmyndighetene kan sette til side en transaksjon.

Økonomisk Rapport

Informasjonsdirektør Lise Halvorsen i Skattedirektoratet sier til NTB at direktoratet foreløpig ikke har noen kommentar. Hun henviser til Regjeringsadvokaten.

- Vårt svar kommer når vi har fått lest dommen, sier hun.

Denne saken startet etter et intervju i Økonomisk Rapport for seks år siden. Der beskrev Odd Reitan hvordan han i 1992 gikk fram for å overføre deler av dagligvareimperiet til sønnene sine.
På bakgrunn av intervjuet, startet skattemyndighetene jakten på det de mener var en storstilt unndragelse av arveavgift.

Reitan-familien overførte i 1992 franchiserettighetene fra Reitangruppen til et nystartet selskap som ble kalt Rema 1000 Norge AS.

Tre dager etter rettighetsoverføringen ble Rema 1000 Norge AS kjøpt av sønnene Ole Robert og Magnus som hadde fått 100 000 kroner av foreldrene slik at de kunne kjøpe 98 prosent av aksjene i selskapet.

I intervjuet sa Reitan at «årsaken til at de (sønnene) tidlig ble medeiere i bedriften skyldes jo alt som har med arveavgift å gjøre. Vi la veldig tidlig til rette for at de ble aksjonærer, slik at alt ble gjort på en fullstendig lovlig måte».


(NTB)