Lover svar:  Justisminister Grete Faremo sier at regjeringen vil ta stilling til PSTs forslag i løpet av våren. Foto: Fridgeir Walderhaug / Dagbladet
Lover svar: Justisminister Grete Faremo sier at regjeringen vil ta stilling til PSTs forslag i løpet av våren. Foto: Fridgeir Walderhaug / DagbladetVis mer

Faremo lover terrorsvar i løpet av våren

Vil gjøre det lettere å straffe soloterrorister.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringen tar i løpet av våren stilling til PSTs forslag om betydelige innstramminger i den norske terrorlovgivningen.

Justisminister Grete Faremo (Ap) bekrefter at departementet jobber med forslagene som Politiets sikkerhetstjeneste (PST) kom med i fjor om å skjerpe lovverket for å stå sterkere overfor soloterrorister. Hvis PST får medhold, vil terskelen for hva som regnes som straffbare forberedelser til terror senkes betydelig, og politietaten få vidtrekkende lovhjemler til å bruke tvangsmidler mot mistenkte.

- Disse innspillene inngår i arbeidet departementet gjør nå med en melding om soloterrorisme, som i løpet av våren blir sendt ut på høring. Forslagene fra PST vil bli drøftet i meldingen, men det er for tidlig for meg å gi noen oppfatning av dette nå, sier Faremo til NTB.

PST foreslår blant annet å gjøre det straffbart å være på et sted hvor det gis våpentrening i terrorsammenheng eller «terrorteknikk» - uten selv å delta - samt å være i besittelse av ellers lovlige gjenstander hvis det er sannsynlig at de vil bli brukt til terror.

Ny aktualitet Forslagene fra PST fikk ny aktualitet i forrige uke, da Oslo tingrett avsa dom i terrorplanleggingssaken. To av de tre tiltalte ble domfelt for å ha inngått terrorforbund, men hadde retten funnet at det ikke var inngått forbund i juridisk stand, ville de ikke kunne dømmes for terrorforberedelser selv om slik planlegging hadde skjedd.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dommen er ikke rettskraftig, og problemstillingen vil komme opp igjen ved en eventuell behandling i lagmannsretten.

Det er heller ikke straffbart i dag å være medlem av en terrororganisasjon, påpeker PST i sitt brev til justisministeren.

Spørsmålet om hvilke muligheter sikkerhetspolitiet har til å stoppe soloterrorister før de har begått terrorhandlingen er nå gjenstand for vurderinger også i 22. juli-kommisjonen.

«Hendelsene 22. juli har styrket begrunnelsen for endringer i straffeloven», skriver PST i brevet og poengterer at det dessuten er viktig at Norge «tilstreber et mest mulig likt nivå for terrorbekjempelse som ellers i Europa». PST tar til orde for et lovverk etter modell det britiske.

Ulovlig å ha informasjon Advokat Jon Wessel-Aas, som er spesialist på menneskerettighetsjuss og personvern, er sterkt kritisk til blant annet forslaget om å kriminalisere innhenting og besittelse av informasjon og gjenstander om kan være nyttig i terrorvirksomhet. PST prøver i realiteten å kriminalisere folks tanker, mener han.

- Men det har man forstått er så godt som umulig å bevise. Derfor prøver man knytte det straffbare til gjenstander og informasjon som ellers er fullt lovlige, sier han, og viser til Riksadvokaten uttalelse i 2002 om samme tema.

«Det man i realiteten ønsker å ramme er formentlig den onde vilje i seg selv, den praktiske forberedelseshandling er uvesentlig. Dette er uakseptabelt», skrev Riksadvokaten i sin uttalelse.

I Stortinget synes PST å ha støtte av Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Høyre er positive til å «ta diskusjonen» før gruppen bestemmer seg, ifølge justispolitisk talsmann André Oktay Dahl.

- Vi er positivt innstilt til å tette hull i terrorlovgivningen, men disse forslagene stiller oss overfor mange juridiske utfordringer, blant annet knyttet til hvor grensen skal gå og forsettskrav, sier Dahl.

NTB