MENER STRAFFELOVEN BØR ENDRES:    justis- og beredskapsminister Grete Faremo.  Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet.
MENER STRAFFELOVEN BØR ENDRES: justis- og beredskapsminister Grete Faremo. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet.Vis mer

Faremo vil gjøre det vanskeligere å bli erklært utilregnelig

Mener straffeloven bør endres slik at nåløyet for å bli erklært utilregnelig blir mindre.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagens lovbestemmelser om utilregnelighet kan «virke støtende mot den alminnelige rettsfølelsen», sier Faremo til Aftenposten søndag.

- Terrorrettssaken viste at det nå er på høy tid at vi går inn i en grundig og prinsipiell diskusjon om psykiatriens plass i strafferetten, bruken av psykiatrisk sakkyndige og hvordan utilregnelighetsspørsmål håndteres, sier Faremo.

Full opprydding Allerede før 22. juli-rettssaken varslet justis- og beredskapsministeren en gjennomgang av utilregnelighetsspørsmålet. Det tverrfaglige utvalget som skal revidere rettspsykiatrien skulle presenteres i høst, men først nå er utvalgets mandat klart.

Her kommer det fram at regjeringen ønsker en full opprydding i tilregnelighetsbestemmelsene i det som skal være en bred gjennomgang av rettspsykiatrien i Norge. Når lovutvalget er nedsatt, har det 18 måneder på seg til å legge fram forslag til lovendringer.

Rettspsykiatrisk strid Justisministeren sier til Aftenposten at 22. juli-rettssaken og prosessen i forkant av rettsoppgjøret avdekket store utfordringer ved den sterke tilknytningen mellom psykiatri og psykosebegrepet i straffeloven.

Sentralt i rettssaken sto spørsmålet om hvorvidt Anders Behring Breivik var utilregnelig i gjerningsøyeblikket - og dermed ikke kunne idømmes straff for drapene på 77 mennesker 22. juli 2011.

To par rettspsykiatriske sakkyndige leverte hver sin rapport med motstridende konklusjoner - ikke-psykotisk og psykotisk.

Oslo tingrett landet i dommen på at Breivik ikke var psykotisk og dømte ham til forvaring fremfor tvunget psykisk helsevern. Etter den rettspsykiatriske striden om gjerningsmannens tilregnelighet har det vært bred enighet både i fagmiljøet og på Stortinget om at rettpsykiatrien må revurderes.

Utilstrekkelig prinsipp? Arbeiderpartiet har tidligere varslet at det blant annet vil gå inn for å endre lovens såkalte medisinske prinsipp til det psykologiske prinsipp, slik at en utilregnelighetsdom knyttes sterkere til selve handlingen, ikke diagnosen i seg selv.

- Det er mye som taler for at det medisinske prinsipp er utilstrekkelig og at det kan virke støtende mot den alminnelige rettsfølelsen, sier Faremo, som understreker at hun avventer å konkludere til utvalgets innstilling er klar. Det skjer tidligst sommeren 2014.

Etterprøving I tillegg til å vurdere om det medisinske prinsipp skal skrotes, skal utvalget blant annet overveie hvor strengt beviskravet for tilregnelighet skal være, og om det bør lovfestes.

Det skal også se på hvordan man kan sikre at aktørene i norske rettssaler har god nok kunnskap til å etterprøve rettspsykiaterne og vurdere hvorvidt det bør være en hovedregel med to rettspsykiatriske vurderinger.

Mandatet til Den rettsmedisinske kommisjon, som har fått skarp kritikk for å ha godkjent rapporten som erklærte Breivik psykotisk, skal også ettergås i sømmene.

(NTB)