Farlig for regjeringen

Samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll må ha meget gode svar på spørsmålene om regjeringen har oppfylt sin informasjonsplikt til Stortinget i Telianor-saken. Hvis han ikke har det, henger hans politiske liv i en tynn tråd. I praksis betyr det at vi kan stå overfor en regjeringskrise.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Høringene om Telianor-saken i Stortinget tirsdag kan bli mer dramatiske enn ventet. Samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll må ha meget gode svar på spørsmålene om regjeringen har oppfylt sin informasjonsplikt til Stortinget. Hvis han ikke har det, henger hans politiske liv i en tynn tråd. I praksis betyr det at vi kan stå overfor en regjeringskrise. Det skyldes ikke minst at det var statsminister Bondevik selv som tok tømmene under det avgjørende bruddet med Telia, og det var Bondevik som informerte Stortinget etterpå.
  • De dokumentene som ble frigitt onsdag, viser at regjeringens egne advokater hadde advart mot det som skjedde. Et styrevedtak ville være gyldig selv om det skulle stride mot aksjonæravtalen. Dette fikk Samferdselsdepartementet beskjed om allerede i mars i fjor, og det ble utdypet i august. Hvis det er riktig som opposisjonspartiene nå hevder, at dette ikke ble meddelt Stortinget i en eller annen form, har regjeringen kommet i en vanskelig knipe.
  • Spørsmålet er selvsagt om saken egner seg til å lage regjeringskrise av, om den er viktig nok, og om den blir forstått i opinionen. Kanskje vil folk flest oppfatte dette som juridiske spissfindigheter i en landskamp som likevel er tapt. Ville Stortinget stoppet fusjonsplanene hvis det hadde kjent til advokatnotatene? Var det ikke flertallet på Stortinget som presset regjeringen til å ta opp igjen forhandlingene med Telia etter at Tormod Hermansen bak regjeringens rygg gikk til Arbeiderpartiet og informerte om at regjeringen hadde stoppet hans store planer?
  • Til sjuende og sist vil sakens utfall bli bestemt av hvor sterkt ønske det er i opposisjonen om å lage regjeringskrise nå. Her kan det være sprikende motiver partiene imellom. Men hvis ikke statsråd Fjærvoll legger gode kort på bordet tirsdag, har opposisjonen mulighet til kaste Bondevik. Spørsmålet er om et flertall på Stortinget mener de vil være tjent med at Thorbjørn Jagland nå overtar som statsminister igjen.