Farlig forskning?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Helseminister Dagfinn Høybråten har stanset et forskningsprosjekt ved Regionsykehuset i Trondheim. Det er Nasjonalt senter for fostermedisin som ville vurdere problematikken rundt et eventuelt tilbud om ultralydundersøkelse til alle gravide i 12. svangerskapsuke. I dag er dette et vanlig tilbud til alle gravide fra 18. svangerskapsuke. Ultralydundersøkelse fra 12. uke er innført i flere europeiske land. Hensikten er å oppdage alvorlige fosterskader som kan gi grunnlag for abort.
  • Det er selvfølgelig viktig å argumentere mot bruk av en teknologisk utvikling som kan føre til det kritikerne kaller sorteringssamfunnet. Kunnskap om eller bare mistanke om fosterskader, kan øke presset på kvinnen til å velge abort. Debatten om fosterdiagnostikk er viktig som ledd i en kritisk holdning til moderne medisinsk forskning, fordi den problematiserer de etiske sidene ved en utvikling vi er redde for å miste styringen over.
  • På den annen side synes vi det er forhastet av helseministeren å trekke den konklusjonen av forskningsprosjektet ved RiT at forskerne ville oppsummere resultatene med å tilrå bruk av ultralyd til alle gravide i 12. uke. Undersøkelsen skulle måle både fordeler og ulemper ved et slikt tilbud, og bare et begrenset antall gravide ville få velge om de ville benytte tilbudet i løpet av forskningsperioden. I tillegg kommer at tilbudet er tilgjengelig ved privatklinikker flere steder i landet allerede.
  • I dag kan kvinnen i samråd med nemnd få abort etter 12. uke dersom det er påvist alvorlige fosterskader, etter lovens paragraf 2. Jo tidligere fosterskader kan påvises, desto større press blir det på alle gravide som selv bestemmer om de vil ha abort opp til 12. uke, frykter helseministeren når han forbyr forskningen. Vi er tilhengere av at politiske beslutninger skal hvile på en opplyst debatt og så langt det er mulig på rasjonelle og vitenskapelig holdbare fakta. Det er til slutt kvinnen som skal foreta det vanskelige valget. Teknikken er allerede tilgjengelig.