Farlig forslag

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Politiets Fellesforbund vil fjerne legers, læreres og sosialarbeideres taushetsplikt til fordel for en generell informasjonsplikt. Forbundets nestleder, Arne Johannessen, mener offentlige etater som sitter på viktige opplysninger, vanskeliggjør politiets arbeid med å oppklare og forebygge kriminalitet ved å skjule seg bak taushetsplikten. Vi forstår Johannessens frustrasjon, men advarer sterkt mot å støtte hans forslag.
  • Fjerning av taushetsplikten vil sette grunnleggende prinsipper om rettssikkerhet til side. Det vil dessuten fullstendig ødelegge et nødvendig tillitsforhold mellom etat og enkeltindivid. Pasienten må trygt kunne fortelle sin lege om sin helsetilstand. Eleven og foreldrene må ha full tillit til at relevante opplysninger om forhold i hjemmet ikke kommer på bygda. Barneverns-institusjonens klient må føle seg trygg på at han verken skader seg selv eller sine venner ved å

vise åpenhet om sin egen situasjon. Disse relasjonene er basert på tillit og fortrolighet. En generell informasjonsplikt vil bryte forutsetningen for denne tilliten og derfor føre til mer taushet, ikke mindre.

  • Johannessen har et poeng når han peker på at mange offentlig ansatte «skjuler seg bak taushetsplikten». Dette erfarer norsk presse daglig. Manglende kunnskap om bakgrunnen for taushetsplikten og dens formål fører til at altfor mye informasjon blir holdt tilbake. Engstelse for å gjøre noe galt, og behovet for å skjule feilgrep og unnlatelsessynder fra etatens side, kan føre til den rene taushetspsykose.
  • De ansattes yrkesetiske holdning og bevissthet er derfor like viktig som de mange juridiske reglene om taushetsplikt. Legen, læreren og sosialarbeideren vet at de i noen situasjoner er skriftefedre for sine klienter, og skal forstå at de ikke ville fått den informasjonen om de var politimenn. Det forhindrer ikke at de skal bruke skjønn når særdeles tungtveiende hensyn krever at taushetsplikten må oppheves.