Farlig gods på ulykkestoppen

Samtidig som norske sykehusleger roper varsku om manglende beredskap ved kjemi- og gasskatastrofer, har det aldri før blitt rapportert om flere ulykker med farlig gods.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagbladet skrev i går om norske sykehuslegers varsku til helsemyndighetene om ikke-eksisterende beredskap ved kjemikalie-, gass- og atomulykker og biologiske ulykker. Det har aldri vært flere ulykker med slike substanser enn i fjor, viser ferske tall fra Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE).

Sårbarhetsutvalget anbefaler sterk fokus på ulykker med farlig gods: «Det er store sårbarhetsproblemer knyttet til uhell med farlig gods. Det er mange eksempler, slik som transport av farlig gods gjennom tettbefolkede områder, på ferger med passasjerer, i tunneler og nær drikkevannskilder. Stoffer som ammoniakk og klor kan under uheldige omstendigheter som ulykker i tettbebyggelse eller tunneler ramme et svært høyt antall personer.»

Katastrofe

I 2000 ble det registrert 61 ulykker med farlig gods. Det er to flere enn i 1999. Tendensen har hele tida vært økende siden rapporteringen startet i 1990. En person omkom og ni kom til skade i ulykker i fjor.

Særlig én farlig godsulykke i fjor satte en støkk i nordmenn. I april ble Lillestrøm evakuert etter at to godstog kolliderte og to gassvogner med propan tok fyr. Store deler av Lillestrøm sentrum var minutter fra å bli tilintetgjort, og det var fare for store tap av menneskeliv.

Men de fleste ulykkene skjer på veiene. 54 av de rapporterte ulykkene skjedde i trafikken. 17 transporter med farlig gods kjørte utfor veien, og 14 slike transporter kolliderte. Jernbaneulykker med farlig gods økte til fem tilfeller, noe som ifølge DBE er unormalt høyt. Det oppsto 22 lekkasjer med farlige kjemikalier og gasser som følge av de 61 ulykkene.

Risikoen for slike ulykker synes ikke stor sett i forhold til de store mengdene farlig gods som transporteres, men omfanget av farlig gods på veiene er økende. I 1999 ble det transportert 10,7 millioner tonn farlig gods på norske veier. Det forventes en ytterligere økning for 2000. På Jernbanen ble det transportert over 500000 tonn i fjor.

Stort potensial

Hovedmengden av farlig gods som transporteres i Norge er bensin og petroleumsprodukter. Men det transporteres også tonnevis av kjemikalier, radioaktive materialer og biologiske smittestoffer som virus og bakterier langs veiene. I tredje kvartal i fjor ble det transportert 8,7 millioner tonnkilometer smittefremmende stoffer, og 3,3 millioner tonnkilometer radioaktivt materiale langs norske veier.