Farlige stoffer

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Bruken av kjemiske stoffer øker stadig, fordi det er nært forbundet med framskritt og økonomi, produksjon og forbruk. Noen av stoffene brytes ikke lett ned i naturen. Stoffene kan forbli i miljøet i flere generasjoner. Mange av kjemikaliene er giftige for mennesker, farlige å innta eller å berøre.
  • Dette er bakgrunnen for at Miljøverndepartementet i går lanserte tiltak mot helse- og miljøfarlige stoffer. Ifølge departementet er de færreste kjemikalier godt nok undersøkt og kartlagt, og arbeidet for økt kunnskap om stoffene er i seg selv et viktig forebyggende tiltak. Men inntil solid kunnskap er etablert, bør kjemiske stoffer under alle omstendigheter behandles med varsomhet, og det er viktig at myndighetene gir lover og påbud som bygger på prinsippet om «føre var».
  • De tiltakene miljøvernminister Guro Fjellanger presenterte i går, tar sikte på både kartlegging, regulering og innsamling av de farlige stoffene. Men praksis viser at dette ikke er lett å gjennomføre. Dagbladets reportasje om den arsenholdige svovelkisen som har ligget lagret på Langøya i Oslofjorden i flere år, er et eksempel på det. Her er problemstoffet innhentet, giftighetsgraden vel kjent og avfallet deponert. Men verken deponiet eller myndighetene har visst hvordan de skulle bli kvitt det på permanent basis. I mellomtida er stoffet lagret på en måte som volder bekymring hos Norsk avfallshåndtering, der Miljøverndepartementet er en av eierne.
  • Farlige kjemikalier er med andre ord ikke lette å håndtere. Det beste er naturligvis å redusere bruken av de farlige stoffene. Noen bør forbys, andre må underlegges strenge kontrollbestemmelser. Internasjonalt samarbeid for å redusere bruken av farlige kjemikalier må være sentralt i Miljøverndepartementets strategi.
  • Forurensningen av jord, vann og luft er en trussel mot livsgrunnlaget for mennesker og dyr. Mye er gjort for å redusere de direkte industriutslippene, nå er det utslippene fra produktene som er den største utfordringen, og som vi vet minst om. Dette er en stor utfordring for miljømyndighetene de nærmeste år.