Farvel til enhetsskolen

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Høyre lover i denne valgkampen å satse på skolen hvis partiet får regjeringsansvar. Det er prisverdig og forpliktende. Partiet vil begynne med å forandre skolens innhold og organisasjon, og følge opp med bevilgninger i den grad det trengs. Norge bruker allerede store midler til skole og utdanning, og Høyre vil først se om det er mulig å gjøre de ønskede forandringene innenfor dagens budsjettrammer. I utgangspunktet høres det ut som en fornuftig rekkefølge. Det er ikke nødvendigvis det parti som lover flest nye milliarder til skolen som har den beste skolepolitikken.
  • Det kommer klart fram i Høyres skolepolitiske manifest, som ble lagt fram i går, at Høyre vil gå radikalt til verks. I praksis avvikler Inge Lønning og co. den norske enhetsskolen. Alle som ønsker det skal kunne starte privatskoler, forutsatt at de oppfyller visse minstestandarder og forholder seg til lovverket. Det skal ikke lenger være et krav at privatskoler skal tilby alternativ livssynsundervisning eller bygge på alternativ pedagogikk. Det skal innføres fritt skolevalg på alle nivåer, også på barnetrinnet. Sentrale læreplaner skal avvikles. Rektorene skal få større frihet til å fastlegge det pedagogiske innhold og til å bruke lønn som virkemiddel. Til gjengjeld skal resultatkontrollen intensiveres. Både elever og lærere må regne med å bli testet for å se om de holder mål. Resultatene skal offentliggjøres slik at elever og foreldre skal ha et grunnlag å velge på.
  • Det sier seg selv at dette vil øke forskjellene i undervisningstilbud. Markedets logikk tilsier at skoler med høy ranking vil få sterk tilstrømning, både av elever, lærere og offentlige midler, mens skoler med dårlige testresultater vil utarmes. Dette har Oslo kommune erfaring med fra videregående skoler. Dessuten vil utstrakt testing og pensumkrav lett føre til at det mangfold Høyre ønsker å stimulere til, i stedet blir en tilbakegang til gamle dagers puggeskoler, hvor alt som ikke gir utslag på skolens ranking eller elevenes karakterkort blir nedprioritert. En slik skole blir nok mer effektiv, men også mer brutal.