Fasit

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
 • Hvor mange førstegenerasjonsinnvandrere fra Pakistan er det i Norge?

Svar: 14600 personer

 • Hvor stor del av befolkningen med pakistansk bakgrunn bor i Oslo?

Svar: 73 prosent

 • Hvor mange personer over 20 år med pakistansk bakgrunn lever i samboerforhold?

Svar: 0,8 prosent

 • Og hvor mange bor i husholdninger med fem personer eller mer?

Svar: 60 prosent

 • Hvor mange av de 5200 gifte pakistanske kvinnene har norsk ektefelle?

Svar: 0,7 prosent

 • Hvor mange prosent av de pakistanske innvandrerne eier boligen sin?

Svar: 74 prosent

 • Hvor mange personer med bakgrunn fra Pakistan har utdanning på universitets- og høyskolenivå?

Svar: 10,4 prosent

 • Hvor mange av førstegenerasjonsinnvandrerne fra Pakistan er selvstendig næringsdrivende?

Svar: 5 prosent

 • Hvor mange av førstegenerasjonsinnvandrerne fra Pakistan er arbeidsledige?

Svar: 11,3 prosent

 • Hvor mange med pakistansk bakgrunn og norsk statsborgerskap stemte ved valget i fjor?

Svar: 40 prosent

 • Hvor mange av de 11477 førstegenerasjonsinnvandrerne fra Vietnam er kommet som flyktninger?

Svar: 10346 personer

 • Hvor mange barn får kvinnelige førstegenerasjonsinnvandrere fra Vietnam?

Svar: 2,53 barn

 • Hvor stor andel av de 3046 gifte vietnamesiske kvinnene har norsk ektemann?

Svar: Seks prosent

 • Hvor mange prosent av de vietnamesiske innvandrerne bor i en bolig de eier?

Svar: 63,7 prosent

 • Hvor mange kvinner som er født i Norge av vietnamesiske foreldre tar høyere utdannelse?

Svar: 40,9 prosent

 • Hva er gjennomsnittlig yrkesinntekt for et vietnamesisk par (ektepar med og uten barn og samboere med felles barn)?

Svar: 403 400 kroner

 • Hvor mange prosent av innvandrerne fra Irak som kom til Norge i 2002 var under 20 år?

Svar: 54 prosent

 • Hvor mange av innvandrerne med bakgrunn fra Irak bor alene?

Svar: 29,4 prosent

 • Hvor mange prosent av irakiske menn i alderen 18-23 er gift?

Svar: 20,4

 • Hvor mange prosent av de gifte irakiske kvinnene har norsk ektemann?

Svar: Ni prosent

 • Hvor mange prosent av irakerne eier boligen sin?

Svar: 18,6 prosent

 • Hvor mange irakere mellom 19 og 24 år tar høyere utdanning?

Svar: 2,8 prosent

 • I 2002 fikk UDI 1111 søknader om asyl og opphold på humanitært grunnlag fra personer fra Bosnia-Hercegovina. Hvor mange ble innvilget?

Svar: 62 personer

 • Hvor mange av innvandrerne fra Bosnia-Hercegovina lever i parforhold (ekteskap eller samboerskap)?

Svar: 65,7 prosent

 • Hvor mange barn får kvinnelige førstegenerasjonsinnvandrere fra Bosnia-Hercegovina i snitt?

Svar: 1,97 barn

 • Hvor mange prosent av mennene mellom 18 og 23 år er gift?

Svar: 6,1 prosent

 • Hvor mange prosent av de 3000 gifte bosniske mennene har norsk ektefelle?

Svar: To prosent

 • Hvor mange prosent av de bosniske innvandrerne bor i Oslo?

Svar: 12,85

 • Hvor mange av de bosniske innvandrerne har ingen fullført utdanning?

Svar: 0,5 prosent

 • Hvor mange kvinnelige bosniske førstegenerasjonsinnvandrere mellom 19 og 24 år tar høyere utdannelse?

Svar: 39,1 prosent

 • Hvor mange av de bosniske innvandrerne er selvstendig næringsdrivende?

Svar: Én prosent

 • Hvor mange av bosnierne med norsk statsborgerskap stemte ved valget i fjor?

Svar: 41 prosent

 • Hvor mange av de 13700 somaliske innvandrerne er under 20 år?

Svar: 48 prosent

 • Hvor mange av de somaliske innvandrerne har norsk statsborgerskap?

Svar: 38 prosent

 • Tilflyttingen til Norge fra Somalia toppet seg i 2002. Hvor mange fikk opphold da?

Svar: 1930 personer

 • Hvor mange av somalierne er aleneforeldre?

Svar: 28,8 prosent

 • Hvor mange prosent bor i en bolig de eier?

Svar: 24 prosent

 • Hvor mange prosent av de somaliske innvandrerne bor i Oslo?

Svar: 46 prosent

 • Hvor mange prosent går på arbeidsmarkedstiltak (tall fra 4. kvartal 2001)?

Svar: 4,9 prosent

 • Det er 10400 førstegenerasjonsinnvandrere fra Iran i Norge. Hvor mange er kommet som flyktninger?

Svar: 9000 personer

 • Hvor mange barn får de kvinnelige førstegenerasjonsinnvandrerne fra Iran i snitt?

Svar: 2,09 barn

 • Hvor mange av de 2437 gifte iranske mennene har norsk ektefelle?

Svar: Tolv prosent

 • Hvor mange prosent bor i en bolig de eier?

Svar: 49 prosent

 • Hvor mange av de iranske innvandrerne mellom 30 og 44 år har utdanning på universitets- og høyskolenivå?

Svar: 30 prosent

 • Hvor mange av de kvinnelige iranske førstegenerasjonsinnvandrerne er sysselsatt?

Svar: 45,7 prosent

 • Hvor mange personer flyttet fra Tyrkia til Norge i 2002?

Svar: 823 personer

 • Hvor stor er en gjennomsnittlige husholdning hos innvandrere fra Tyrkia?

Svar: Tre personer

 • Hvor mange av tyrkiske innvandrerkvinner mellom 18 og 23 år er gift?

Svar: 59,7 prosent

 • 4,4 prosent av 19-24 år gamle menn født av tyrkiske foreldre i Norge tar høyere utdanning. Hva er tallet for kvinner i samme gruppe?

Svar: 17,7 prosent

 • Hvor stor er andelen selvstendig næringsdrivende hos innvandrermenn fra Tyrkia?

Svar: 7,4 prosent

 • Hva er gjennomsnittlig yrkesinntekt for par fra Tyrkia?

Svar: 253 700 kroner

 • Hvor mange innvandrere fra Sri Lanka eier boligen sin?

Svar: 70 prosent

 • Hvor mange prosent av innvandrerne fra Sri Lanka bor i Oslo?

Svar: 55 prosent

 • Hvor mange prosent av de srilankiske innvandrerne har høyere utdanning?

Svar: 17,1 prosent

Hvor mange menn fra Sri Lanka er i arbeid?

Svar: 69,7 prosent

 • Hva er den gjennomsnittlige yrkesinntekten til et par fra Sri Lanka?

Svar: 395 400 kroner

 • Hvor mange srilankiske kvinner med norsk statsborgerskap stemte ved valget i fjor?

Svar: 61 prosent

 • I 2002 kom det 690 innvandrere fra Serbia og Montenegro. Hvor mange flyttet andre veien samme år?

Svar: 494 personer

 • Hvor mange barn har kvinnelige førstegenerasjonsinnvandrere fra Serbia og Montenegro i snitt?

Svar: 2,86 barn

 • Hvor mange av innvandrerne med bakgrunn fra Serbia og Montenegro har grunnskole som høyeste fullførte utdanning?

Svar: 11,3 prosent

 • Hvor mange er selvstendig næringsdrivende?

Svar: 2,9 prosent

 • Hvor mange av de 5400 førstegenerasjonsinnvandrerne fra Chile er kommet som flyktninger?

Svar: 4550 personer

 • Hvor mange prosent av chilenerne er aleneforeldre?

Svar: 15 prosent

 • Hvor mange prosent av kvinnene mellom 18 og 23 år er gift?

Svar: 9,6 prosent

 • Hvor mange chilenere eier boligen sin?

Svar: 60 prosent

 • Hvor mange prosent av de chilenske innvandrerne i Norge bor i Oslo?

Svar: 26 prosent

 • Arbeidsdeltakelsen for hele befolkningen i Norge var på 62,9 prosent for menn i 2001. Hvor høy var den for chilenske menn?

Svar: 64,5 prosent

 • Hva er gjennomsnittlig yrkesinntekt til et par fra Chile?

Svar: 429 000 kroner

Her er Statistisk Sentralbyrås artikkel om undersøkelsen, og her er rapporten «Fakta om ti innvandrergrupper i Norge» (PDF).

503 Service Unavailable

Error 503 Service Unavailable

Service Unavailable

Guru Meditation:

XID: 862821073


Varnish cache server