Fastlåste dommere?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagbladet kan i sin lederartikkel 21. april fortelle oss at i domstolene skal bevis «ikke bare vurderes av dommere med fastlåste, juridiske mønstre i hodet, men av vanlige borgere uten påtrykk». Dette brukes som argument for å beholde juryordningen, med visse tilpasninger.

At Dagbladet ønsker å beholde juryordningen overrasker ikke. Men det overrasker meg at Dagbladet mener at norske dommere faktisk ikke gjør den jobben de er satt til på en forsvarlig måte. Det er nemlig slik at dommeres arbeid faktisk består nettopp i å vurdere bevis. Det er det dommere gjør i 40 000 enedommersaker, 16 000 meddomsrettssaker og 13 000 sivile søksmål – hvert eneste år. I 300 straffesaker skjer bevisvurderingen alene av lekfolk, nemlig i jurysakene – som riktignok er behandlet i meddomsrett i førsteinstans. Men Dagbladet mener da tydeligvis enten at man ikke skal la dommerne vurdere bevisene i 70 000 saker pr. år, eller at man skal innføre jury i disse sakene? Eller har man i iveren for å argumentere for å beholde juryen, kommet i skade for å vise at man ikke kjenner rettssystemet her i landet?