Fattigdom avler vold

KØBENHAVN (Dagbladet): Unge, arbeidsledige innvandrere er ikke mer voldelige enn andre jevnaldrende uten arbeid. Volden blant unge innvandrere er et sosialt og ikke et kulturelt fenomen, sier professor Flemming Balvig, Danmarks fremste voldsforsker til Dagbladet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ved en gjennomgang av de omfattende voldsundersøkelsene i Danmark, så Balvig det samme som alle andre: Unge innvandrere er i overtall på statistikken over hvem som står bak voldshandlingene.

Innvandrerne er blitt den nye underklassen, som til alle tider har vært overrepresentert i voldsstatistikken.

Men den anerkjente rettssosiologen gikk et steg videre, og sammenliknet gruppen av etniske voldsmenn - som for en stor del består av arbeidsledige unge menn - med dansker i tilsvarende situasjon. Da oppdaget han at det ikke er så store forskjeller likevel.

- Dette betyr at myndighetene må se på volden i et bredere perspektiv når de søker metoder for å komme volden til livs.

- Det nytter ikke å se på volden som et isolert fenomen. Da oppnår man ikke tilfredsstillende resultater i forebyggingsarbeidet, sier Balvig.

Utstøtt

Akkurat som norske voldsforskere kan danskene vise til at 90-åra har vært mindre preget av grov vold. Storparten av danskene blir aldri utsatt for vold, ei heller begår de voldshandlinger. Men som i Norge sliter en med at volden blant unge, annengenerasjons innvandrere bare øker.

- De opererer i en svart-hvitt verden. De er utstøtt fra samfunnet og blir mer og mer overlatt til seg selv. De lar seg vanskeligere integrere i det normale samfunnet og blir bare enda mer voldelige, sier professoren.

Han mener at de voldelige etniske gjengene har mye til felles med mc-gjengene. De har sine egne regler for hva som tillates og tar loven i egne hender når de skal straffe noen som har brutt «stammeloven».

- For noen av gruppemedlemmene blir volden en ekstrem form for å gjøre folk oppmerksomme på deres situasjon.

Mange muslimske ungdommer føler de må velge mellom den muslimske og den danske verden. I tenårene blir dette ekstra belastende. Da strammer foreldrene inn på oppdragelsen, mens de ser at danske jevnaldrende frigjør seg mer fra foreldrene. For mange får dette katastrofale familiemessige følger, sier Balvig.

Professoren hilser velkommen initiativet fra det muslimske presteskapet i Danmark, som før helga ba myndighetene involvere dem i arbeidet mot vold blant deres egne muslimske tenåringer.

- Et glimrende initiativ myndighetene ikke kan la være å benytte seg av, sier han. - Kanskje noe for Norge også?

Voldsfikserte

Balvig mener myndighetene har tatt et «tigersprang» i siste halvdel av 90-tallet med å øke bevilgningene til voldsforskningen i Danmark. Ifølge Balvig har myndighetene gjort mer de siste to til fire åra enn de foregående 20 til 30 åra. Selv leder han Justisministeriets forskningspolitiske utvalg, som både skal peke på områder det må forskes på for å øke kunnskapen blant fagfolk, og som selv driver forskning.

- Det er viktig å ha statistikker og informasjon som virkelig holder mål. Først da kan man diskutere voldsproblematikken, mener Balvig.

- Mange politikere er for fikserte på selve volden. Årsakene er man ikke særlig interessert i. For politikerne kan det synes som det viktigste er å få god pressedekning. Det oppnår de ved å stå fram og kreve strengere straffer eller tiltak etter grufulle enkeltsaker. Ingen av dem er særlig lystne på å bruke tid på å debattere årsakssammenhenger.

Balvig har også sett en økende tendens blant enkelte politikere og partier til å manipulere med voldsstatistikkene.

- Se bare på Dansk Folkeparti, som er den ene halvdelen av det gamle danske Fremskrittspartiet. Deres politikere plukker tilfeldige tall fra enkeltmåneder i et år og sammenlikner med en annen måned i et annet år for å støtte opp om meningene sine. Det politiske materialet deres er fullt av udokumenterte påstander, sier Balvig.

Sivilisering

Politikerne i Danmark har vedtatt en rekke nye lover mot vold og mener dette er årsak til den positive utviklingen.

- Jeg tror mye av forklaringen heller er å finne i at i det brede lag av befolkningen er respekten for enkeltindividets liv blitt større, mener Balvig.

- Stadig flere føler avsky mot vold. Og når folk synes vold er avskyelig, vil de også selv avstå fra vold. Du kan si at vi er blitt mer siviliserte.

<B>ÅRSAKENE TIL VOLD:</B> Den danske voldsforskeren Flemming Baldvig mener unge, arbeidsledige innvandrere ikke begår mer vold enn dansker i tilsvarende sosial situasjon.